Darbagaldu iegāde skārda izstrādājumu ražošanas uzlabošanai un jaunu produktu ieviešanai

Projekta mērķis:  SIA "J.G.Darbnīca" esošās uzņēmējdarbības attīstīšana un uzņēmuma konkurētspējas palielināšana, iegādājoties divus specifiskus skārda/metāla locīšanas darbagaldus, tādējādi paaugstinot skārda izstrādājumu ražošanas efektivitāti un kvalitāte un uzsākot jaunu produktu izgatavošanu.

Projektu īstenoja: SIA "J.G. Darbnīca";

Kontaktinformācija: tālr. 26545837, e-pasts: janisgrigaluns@inbox.lv.

Kopējais finansējums: 49764.30 EUR, publiskais/ELFLA finansējums: 34835.01 EUR

Projekta ietvaros iegādāts skārda/metāla locīšanas darbagaldu, kas ir elektroniski programmējams un dod iespējas efektīvi izgatavot sarežģītas konfigurācijas izstrādājumus. Minētais darbagalds izmantojams komplektā ar otru, manuāli vadāmo locīšanas darbagaldu, jo papildina viens otra funkcijas un nodrošina līdz šim nebijušas iespējas locīt un apstrādāt izejmateriālu. Darbagaldu iegāde nodrošinājusi jaunu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā, līdz ar to uzņēmums uzsācis jaunu skārda izstrādājumu veidu ražošanu, kā piemēram, parapetus, jumtiņus, cepures, ko lieto skursteņiem, jumtiem, stabiem, vārtiem u.c. Jauninājumu ieviešana stiprina uzņēmuma konkurētspēju citu, līdzīga profila uzņēmumu vidū.