Iespējas vietējiem iedzīvotājiem īstenot LEADER projektus

Ar LEADER pieeju no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) tiek īstenots 4. prioritārais virziens „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība”. Šī virziena mērķis ir veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību un teritoriju pievilcību. 

Lai sasniegtu zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgas attīstības mērķus, iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt projektus zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (VRG) atbilstoši teritoriju stratēģijās izvirzītajiem mērķiem. Latvijā kopumā darbojas 24 zivsaimniecības VRG, kas atrodas zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās. Lai īstenotu teritorijas attīstības stratēģijas, aprīlī un maijā vairākas zivsaimniecības VRG izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas konkursus. Konkursu kārtībā zivsaimniecības VRG teritorijās paredzēts atbalsts dažādām aktivitātēm: teritorijas labiekārtošanas pasākumiem, ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Biedrība

Kārta atvērta

Liepājas rajona partnerība

15.03.2013. - 15.04.2013.

Sernikon

02.04.2013. - 02.05.2013.

Ziemeļkurzemes biznesa asociācija

03.04.2013. - 03.05.2013.

Stopiņu un Salaspils partnerība

08.04.2013. - 08.05.2013.

Jūrkante

10.04.2013. - 10.05.2013.

Kandavas partnerība

15.04.2013. - 15.05.2013.

Lauku partnerība „Upe 8”

15.04.2013. - 15.05.2013.

Cēsu rajona lauku partnerība

22.04.2013. - 22.05.2013.


Sīkāka informācija par zivsaimniecības VRG un izsludinātajiem projektu konkursiem atrodama Zivsaimniecības sadarbības tīkla mājaslapā www.zivjutikls.lv sadaļā Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība (4. prioritāte) / EZF projektu iesniedzējiem.

Sagatavoja VLT Sekretariāta projektu vadītāja Guna Šulce

Publikācija no informatīvā izdevuma "Zivju Lapa" Nr. 4 (18)

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • googleanalytics_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.