Jaunas, videi draudzīgas metodes izmantošana lauksaimniecības produktu attīrīšanai un uzglabāšanai

Kontaktpersona: Laila Kalniņa; e-pasts: laila.kalnina@gmail.com

Projekta pieteicējs:  SIA “Baltic Agro Tehnoloģijas”

Sadarbības partneri:

SIA “Mālnieki” -lauksaimniecības primārās produkcijas ražotājs,

AS “Biotehniskais Centrs”,

Biedrība “Ekotehnoloģiju mehi (ETM)”, kas ir zinātniskie partneri.

Projekta nozīmība

Viens no galvenajiem graudu apjoma zuduma iemesliem ir graudaugu masas zudumi pašsakaršanas vai uzsilšanas dēļ. Uzsilšanas iemesli galvenokārt ir insektu invāzija, mitrums, apkārtējās vides temperatūra, pelējuma sēnītes u.c. Insekts ar latīnisku nosaukumu Sitophiilus Granarius jeb graudu smecernieks pie labvēlīgiem dzīves apstākļiem spēj sabojāt uz 1000 t graudu 80 līdz 160 t labas produkcijas, jo vairojas ar neticamu ātrumu. Viens graudu smecernieku vai līdzīgu insektu pāris divu graudu uzglabāšanas mēnešu laikā, pie labvēlīgiem dzīves apstākļiem spēj attīstīties līdz 4000 insektiem – tas ir nopietns drauds un liela problēma graudu uzglabāšanas procesā. Kaitēkļi izdala cilvēkiem un dzīvniekiem kaitīgas vielas, kas var izraisīt smagus fizioloģiskus traucējumus, tāpat kaitēkļi paaugstinās uzglabājamās lauksaimniecības produkcijas mitrumu, tā pelē un veidojas indīgi toksīni, tādējādi pazeminot produkcijas kvalitāti un cenu.

Projekta mērķis ir izstrādāt graudu attīrīšanas iekārtas prototipu (Prototips), lai konstatētos dzīvos kaitēkļus, kāpurus un insektus birstošu kravu - graudaugu un proteīnaugu un to pārstrādes produktu krājumos, iznīcinātu ar cilvēka veselībai nekaitīgām metodēm - karsēšanu ar ražību 100 t/h. Graudu attīrīšanas iekārtas Prototipa izveidošanas mērķis ir dzīvo kukaiņu iznīcināšana/dezinsekcija graudaugu kravās, lai radītu lauksaimniekiem būtisku finanšu un laika ekonomiju produkcijas sagatavošanā un apstrādē, kā arī sniegtu ieguldījumu apkārtējās vides un klimata saglabāšanā.

Projekta īstenošana un rezultāti:

Projekta ietvaros tiks radīta jauna metode un tehnoloģija. Tiks konstruēts Prototips, un pēc tā konstruēšanas un testēšanas darbu rezultātiem tiks iegūta inovatīva, videi draudzīga metode/tehnoloģija birstošu kravu - graudaugu un proteīnaugu (pupas, zirņi, lēcas, kukurūza u.c.) un to pārstrādes produktu attīrīšanai no dzīviem kaitēkļiem. Īstenojot projektu, tiks izstrādāta metode-tehnoloģija, lai sagatavotu ar videi draudzīgām metodēm gan lauksaimniecības primāro ražošanas produkciju gan tās pārstrādes produkciju (piemēram no graudiem saražotās pārslas, putraimi, grūbas u.t.t.)

Iekārtas pamatā galvenā sastāvdaļa ir kvadrātveida graudu karsēšanas tornis kas sadalīts savienojamās sekcijās, kur katra sekcija paredzēta noteiktam darba mērķim. 1.graudu pieņemšanas – kliedēšanas sekcijas; 2. graudu karsēšanas sekcijas. Prototipa kvadrātveida graudu tornī pakāpeniski regulējot temperatūru robežās no 80 - 160 grādi pēc Celsija (to regulējot par 20 grādu robežām) iegūtu to optimālo temperatūru, pie kuras 4-5 sekunžu laikā neatgriezeniski tiktu padarīti nekaitīgi birstošajā masā esošie dzīvie kaitēkļi, kā arī to oliņas un kāpuri.

Bez tam, ir jāveic uzmanīga, kvalitatīva un laikietilpīga graudaugu un arī proteīnaugu izpēte un analīze, lai noteiktu vai tajos esošie kukaiņi ir vēl dzīvot un vairoties spējīgi un vai nemainās karstumā graudaugiem un proteīnaugiem lipekļa saturs un dīgtspēja un rapsim - eļļas kvalitātes īpašības.

Projektu īstenos laika posmā no 2018.gada 1.augusta līdz 2019.gada 30.aprīlim par kopējo finansējumu 100 000 EUR.

Projekta video pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=mHdar-cZVzk

 

Informāciju sagatavoja:

Laila Kalniņa