Noticis starptautisks seminārs par zivju slimībām un to profilaksi

PielikumiPrint

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla (ZST) aktivitāšu ietvaros šī gada 11. aprīlī notika starptautisks izglītojošs seminārs Zivju slimības un slimību profilakse. Šī tematika ir aktuāla, un zivju audzētāji paši ierosināja sarīkot šādu pasākumu. Seminārs bija plaši apmeklēts, tajā piedalījās zivju audzētāji, zinātnieki un citi interesenti – kopā 47 dalībnieki.

1. att. Semināra dalībnieki

Semināra ievadā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) ZST Sekretariāta projektu vadītājs Kristaps Gramanis informēja dalībniekus par citiem pasākumiem, kuros zivsaimniecības nozares pārstāvjiem būs iespējams piedalīties 2013. gadā. Ar lekcijām par zivju slimībām un to profilakses pasākumiem uzstājās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR pētnieks Mārcis Ziņģis un Austrijas Zivju pētniecības institūta speciālists Tomass Veismanis.

Stāsta LLKC ZST Sekretariāta projektu vadītājs Kristaps Gramanis:

– Semināra izglītojošā daļa sākās ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIORpētnieka Mārča Ziņģa lekcijām Zivju ārstniecības līdzekļu pielietošana Latvijā un Plašāk pielietojamie zivju dezinfekcijas/apstrādes līdzekļi un profilakse. Prezentācijās uzskatāmi tika parādīta gan zivju slimību klasifikācija, gan plašāk pielietojamie zivju ārstniecības un profilakses līdzekļi Latvijā, kā arī apskatīti normatīvie akti, kas jāievēro zivju veterinārmedicīnā.


2. att. Mārcis Ziņģis

Turpinājumā ar lekciju uzstājās vieslektors Tomass Veismanis, kurš savu darbību jau 35 gadus saistījis, pētot zivju slimības Austrijas Zivju pētniecības institūtā (institūta mājaslapa – http://www.baw-igf.at/). Savu stāstījumu viņš papildināja ar fotogrāfijām, kas uzskatāmi parādīja katras apskatītās slimības pazīmes, ko iespējams novērot, apskatot zivis. Lektoram tika uzdoti dažādi jautājumi par zivju ārstniecību, iespējamo profilaksi zivju slimību gadījumā un higiēnu. Dažās no apskatītajām slimībām Latvijā nav novērotas, bet audzētājiem jābūt gataviem arī jaunu slimību gadījumu iespējamībai.


3. att. Tomass Veismanis

Semināra noslēgumā Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja Ginta Pērle–Sīle informēja dalībniekus par situāciju akvakultūras sektorā, turpmākās stratēģijas izstrādes gaitu un nepieciešamību, kā arī aicināja ikvienu akvakultūras sektorā strādājošo iepazīties ar šo topošo dokumentu stratēģiju un sniegt komentārus. 


4. att. Ginta Pērle–Sīle

Publicēšanai sagatavoja Dace Millere,

LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Foto: Natālija Iļjina

Pievienot komentāru