Informatīvs seminār "Biodrošības prasību ievērošana Āfrikas cūku mēra ierobežošanai saimniecībās"