Mācības : Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Datums: 
15. Septembris, 2014 līdz 24. Septembris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju birojs

Mācības organizētas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.
Mācību tēma: Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Norises vieta: SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads
16.09.2014.- Bioloģiskās l/s metodes būtība un lietošanas nozīme; Atbilstības novērtēšana bioloģiskajā l/s - Inese Magdalenoka
18.09.2014. - Likumdošana un valsts atbalsta politika bioloģiskajā l/s; Sertifikācija un dokumentācija bioloģiskajā l/s - Inese Magdalenoka;
19.09.2014. - Augkopības produkcijas ražošana pēc bioloģiskās l/s metodēm - Inese Magdalenoka
22.09.2014. - Biškopība bioloģiskajā l/s - Guntars Melnis; Dzīvnieku ārstēšana un profilaktiskie pasākumi bioloģiskajās saimniecībās - Anita Miltiņa;
Norises vieta: z/s Sollomina muiža, Aglonas pagasts, Aglonas novads
24.09.2014. - Dzīvnieku audzēšana un ēdināšana pēc bioloģiskās l/s metodēm - Zita Briška; Dzīvnieku ārstēšana un profilaktiskie pasākumi bioloģiskajās saimniecībās - Anita Miltiņa;
Norises vieta: SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads
25.09.2014. - Dzīvnieku audzēšana un ēdināšana pēc bioloģiskās l/s metodēm - Zita Briška; Bioloģiskās produkcijas ražošana augļkopībā un dārzeņkopībā - Inese Magdalenoka
Personas līdzfinansējums 20% .

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie LLKC augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas, tel.nr. 25907315, vai LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultantes Jolanta Augšpūles, tel.nr. 26788681

Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC