Jaunumi tiešo maksājumu shēmā un atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai