Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai

Datums: 
16. Oktobris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrs

Apmācību tēmas:

* Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes:

* Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības, to pazīmes;

* Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes;

* Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums;

* Grozījumi normatīvajos aktos;

* Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi;

* Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;

* Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un iepriekšējā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

Maksa par kursiem – 35 eiro (t. sk. PVN).

Plašāka informācija un pieteikšanās mācībām: Laura Kirsanova, tālr. 29630799, e-pasts laura.kirsanova@llkc.lv

Kategorija: 
LLKC