Apmācību kurss „ Integrētā augu aizsardzības sistēma”

Datums: 
4. Novembris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrs

Aicinām apmeklēt četru dienu apmācības par kultūraugu audzēšanu integrētās lauksaimniecības sistēmā.

Apmācības notiks 4. novembrī, Ozolniekos, Rīgas ielā 34,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Apmācību tēmas:

  1. Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības nosacījumi augkopības produkcijas ražošanā. Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošana atbilstoši vides prasībām - likumdošana un nepieciešamā dokumentācija.
  2. Augu maiņas plānošana un sastādīšana.
  3. Augsnes agroķīmiskās izpētes ieguvumi. Augu barības vielu bilances nozīme.
  4. Laukaugu mēslošanas un augu aizsardzības plānošana.
  5. Nezāles, to klasifikācija, bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
  6. Kultūraugu slimības un kaitēkļi, to klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības un kaitēkļi, to ierobežošana
  7. Pētījumi integrētā graudaugu audzēšanā.
  8. Agrotehniskie pasākumi rapša audzēšanā. Pesticīdu lietošanas samazināšanas iespējas augu aizsardzībā.
  9. Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.
  10. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

Lektori: Oskars Balodis, Andris Skudra, Ilze Skudra, Laura Kirsanova

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

80 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, personas līdzfinansējums 23 EUR.

Pieteikšanās un plašāka informācija par apmācībām pie Lauras Kirsanovas mob. nr. 29630799, e-pasts laura.kirsanova@llkc.lv

Kategorija: 
LLKC