Arodapmācība 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai