Mācības kvalitatīva svaigpiena ieguvei - Krāslavā

Datums: 
17. Marts, 2015
Vieta: 
LLKC Krāslavas birojs

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās”

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000104.

Teorētiskās apmācības notiks 17. un 23. martā, bet praktiskās nodarbības – 24. martā. Apmācību sākums 17. martā plkst. 10.00 LLKC Krāslavas birojā Skolas ielā 9, Krāslavā.

Apmācību tēmas:

  1. Obligātās nekaitīguma prasības pārstrādei paredzētajam govs pienam. Somatiskās šūnas pienā un mastīti.
  2. Baktērijas un to vairošanās pienā. Inhibitorvielas pienā.
  3. Slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu pareiza darbība un darbības kontrole.
  4. Pārraudzības datu analīze un rutīnas darbu protokolu izveide saimniecībās  kvalitatīva piena ieguvei.

      5.  Piena ieguves un uzglabāšanas organizācija piena ražošanas fermā.

      6.  Savstarpējās atbilstības prasības piena ražošanas saimniecībā un to praktiskā  pieredze.

Lektori: Ilmārs Gruduls, Anita Miltiņa un Anda Leikuma.

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī tajos oficiāli nodarbinātas personas.

100% no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem un nav nepieciešams personas līdzfinansējums.

Pieteikšanās uz apmācībām obligāta (vietu skaits ierobežots).

Pieteikšanās un plašāka informācija: LLKC Krāslavas konsultāciju biroja lopkopības speciāliste Anda Leikuma, mob. tālr. 28306407, e-pasts: anda.leikuma@llkc.lv

Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: