Apmācības par gaļas liellopu audzēšanu Krāslavā

Datums: 
10. Aprīlis, 2015
Vieta: 
rāslavas konsultāciju birojs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana).

Teorētiskās apmācības notiks 10. un 13. aprīlī, bet praktiskās nodarbības – 16. maijā. Apmācību sākums 10. aprīlī  plkst. 10 Krāslavas konsultāciju birojā, Skolas ielā 9, Krāslavā.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000107.

Apmācību tēmas:

  1. Ganāmpulka veidošanas pamatprincipi (šķirnes, vaislas buļļa izvēle);
  2. Liellopu turēšanas veidi, ekonomiskā efektivitāte;
  3. Kvalitatīvas skābbarības sagatavošanas nozīme, uzglabāšana, tās izvērtējums, gatavošanas veidi, ieskābšanas procesi;
  4. Profilaktiskie pasākumi slimību ierobežošanai gaļas liellopu ganāmpulkos;
  5. Zālāju nozīme liellopu ganāmpulkos, pārraudzības datu analīze saimniecībā;
  6. Praktiski ieteikumi gaļas liellopu audzēšanā, produkcijas realizācijas iespējas.

Lektori: Anda Leikuma, Daiga Baltiņa, Dace Kravale, Anita Miltiņa un Zita Briška.

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī tajos oficiāli nodarbinātas personas.

No apmācību izmaksām 100% tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, un nav nepieciešams personas līdzfinansējums.

Pieteikšanās uz apmācībām obligāta (vietu skaits ierobežots).

Pieteikšanās un plašāka informācija: Krāslavas KB lopkopības speciāliste Anda Leikuma, mob. tālr. 28306407, e-pasts: anda.leikuma@llkc.lv.

Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: