Mācības par gaļas liellopu audzēšanu - Krāslavā

Datums: 
10. Aprīlis, 2015

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)”.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000107.

Teorētiskās apmācības notiks 10. un 13. aprīlī, bet praktiskās nodarbības – 16. aprīlī. Apmācību sākums 10. aprīlī plkst. 10.00 LLKC Krāslavas birojā, Skolas ielā 9, Krāslavā.

Apmācību tēmas:

  1. Ganāmpulka veidošanas pamatprincipi (šķirnes, vaislas buļļa izvēle).
  2. Kvalitatīvas skābbarības sagatavošanas nozīme, uzglabāšana, tās izvērtējums, gatavošanas veidi, ieskābšanas procesi.

      3. Liellopu turēšanas veidi, ekonomiskā efektivitāte.

      4. Profilaktiskie pasākumi slimību ierobežošanai gaļas liellopu ganāmpulkos.

      5. Zālāju nozīme liellopu ganāmpulkos, pārraudzības datu analīze saimniecībā.

      6. Praktiski ieteikumi gaļas liellopu audzēšanā, produkcijas realizācijas iespējas.

Lektori: Zita Briška, Daiga Baltiņa, Dace Kravale, Anita Miltiņa un Anda Leikuma.

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī tajos oficiāli nodarbinātas personas.

100% no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem un nav nepieciešams personas līdzfinansējums.

Pieteikšanās uz apmācībām obligāta (vietu skaits ierobežots).

Pieteikšanās un plašāka informācija: LLKC Krāslavas konsultāciju biroja lopkopības speciāliste Anda Leikuma, mob. tālr. 28306407, e-pasts: anda.leikuma@llkc.lv

Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: