Mācības Preiļos - Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā

Datums: 
17. Oktobris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju birojs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā".
Mācību norises laiks: 17.10., 19.10., un 27.10. 2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 3 dienu apmācības;
Mācību norises vieta:
17.10.2017. SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301; Plkst. 13:30-16:30 - ZS Punduri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5333;
19.10.2017. SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301;
27.10.2017. ZS Kalna Dambrāni, Viesītes pag., Viesītes nov., LV-5237; ZS Ābeļi, Viesītes pag., Viesītes nov., LV-5237; ZS Krasti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220
Transports uz saimniecībām tiks nodrošināts.

Programma:
1. Jaunākās tehnoloģijas intensīvajā lopkopībā - instruments saražotās produkcijas kvalitātes un kvantitātes kāpināšanai.
2. Tehnoloģiju salīdzinājums lopkopības nozarē.
3. Jaunākās tehnoloģijas - instruments saražotās produkcijas kvalitātes un kvantitātes kāpināšanai.
4. Ekonomisko aspektu izvērtējums.
5. Kūts plānošana dažādām dzīvnieku grupām atbilstoši to fizioloģiskajām vajadzībām. Iekārtu izvēle atkarībā no saimniecības lieluma.
6. Kūts plānošanas risinājumi dažādām dzīvnieku grupām.
7. Dzīvnieku labturības izvērtēšana dažādām dzīvnieku grupām.
Lektori: Ilmārs Gruduls, Silvija Dreijere, Zita Briška

Mācību maksa: atkarībā no saimniecības lieluma, līdz 50.00 EUR
Apmācībām obligāta pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv
Piesakoties mācībām vajadzēs aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Kontaktinformācija: 
Jolanta Augšpūle, 26788681
Reģions filtram: