Īle, Auces nov | Seminārs – demonstrējums ''Pirmās šķidrmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējums Latvijā''