LLKC Bauskas birojs organizē mācības lopkopjiem

Datums: 
26. Marts, 2019 līdz 29. Marts, 2019
Vieta: 
Bārbeles tautas nams

LLKC Bauskas birojs organizē mācības lopkopjiem

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Mācības notiks Vecumnieku novadā, Bārbeles pagastā, Bārbeles tautas namā. 26.03.2019 un 27.03.2019. Mācību brauciens notiks 29.03.2019.

Mācību tēma “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās”.
Mācību programma
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
• Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem
• Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām
• Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā
• Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā
• Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos
• Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā

Lektori: Dainis Arbidāns - Konsultants-eksperts veterinārmedicīnā,
Anita Vismane - Lauku attīstības konsultante.

Pieteikties mācībām sazinoties LLKC Bauskas biroju vai ar Lauku attīstības konsultantiem.

Kontaktinformācija: 
Anita Vismane Lauku attīstības konsultante 26437269 anita.vismane@llkc.lv
Reģions filtram: