Mācības gaļas liellopu pārraugiem un citiem interesentiem Preiļos

Datums: 
8. Maijs, 2019 līdz 10. Maijs, 2019
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju birojs

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē 2 dienu maksas apmācības gaļas liellopu pārraugiem un citiem interesentiem.

Mācību norises vieta:
• 08.05. plkst.: 10:00 teorētiskās nodarbības: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi;
• 10.05. plkst. 10:00 praktiskās nodarbības: Līvānu novada saimniecības ZS Lūki; SIA Rudzāts.

Mācību tēmas:
Aktualitātes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā, dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā. Ciltsdarba programma.
Dzīvnieku vērtēšanas priekšnosacījumi un rezultātu izmantošana ganāmpulka izkopšanā
Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības un tās ietekme uz dzīvnieku veselību.
Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana.
Pārraudzības datu izmantošana saimniekošanas efektivitātes palielināšanai.
Dzīvnieku turēšanas tehnoloģijas, barības līdzekļu kvalitātes vērtēšana saimniecībā dzīvnieku produktivitātes uzlabošanai.

Maksas mācības! Saimniecībām, kurām apgrozījums ir līdz 15 000 EUR – provizoriski mācību maksa līdz 20 EUR, Saimniecībām, kurām apgrozījums ir virs 15 000 EUR - 45 EUR.

Pēc semināra pārraugi iegūs 16 h
Vairāk informācijas un obligāta pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681
Piesakoties jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz deklarācija vai gada pārskats.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 “Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”.

Kontaktinformācija: 
Jolanta Augšpūle, 26788681
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: