Augkopības produkcijas ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana

Datums: 
4. Marts, 2020
Reģions: 
Vieta: 
SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs

O4.03.2020.z.s Liepkalns bioloģisko graudaugu ,pākšaugu un eļļas augu audzēšana un pārstrāde. Inovatīvi risinājumi jaunu bioloģisko pārtikas produktu izstrāde. Bioloģisko graudkopības saimniecību ražības kāpināšana un produkcijas realizācijas iepējas kokkurētspējas uzlabošanas nolūkā.

z/s Kotiņi graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana un pārstrāde. Moderno tehnoloģiju pielietojums graudkopībā. Graudaugu pirmapstrādes komplekss un pašražotās produkcijas pārstrāde,tiešā tirdzniecība pievienotās vērtības radīšanai un konkurētspējas palielināšanai.

SIA Ceriņi 98 graudaugu un pākšaugu audzēšana. Mūsdienu prasībām atbilstošs graudu pirmapstrādes komplekss un uzglabāšnas torņi.

Kontaktinformācija: 
Elza Spodra Elste, 29426188, elza.elste@inbox.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: