Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Datums: 
22. Septembris, 2022 līdz 23. Septembris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Jēkabpils KB

LLKC Jēkabpils KB aicina uz 2 dienu bezmaksas mācībām ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājus.
Mācības notiks 22. un 23. septembrī.
Pieteikšanās: https://forms.gle/TCvjQZuBkgmF2fYf8

Papildus informācija: 26511269 (Anita) vai rakstot uz e-pastu anita.putka@llkc.lv

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un, kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Kontaktinformācija: 
Anita Putka t.26511269 anita.putka@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc06jp33_m_bduz.doc166 KB
biotopi.png261.49 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: