12.02., 15.02., 19.02. I Krāslava I Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)

Datums: 
12. Februāris, 2024
Vieta: 
Krāslava

LAP 2014.-2020. apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi". LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21

Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)
Grupas Nr. LLKC03Kr02-M

Lektori:

Anda Leikuma LLKC Krāslavas KB Lopkopības konsultante
Anita Miltiņa LLKC Daugavpils KB Lopkopības konsultante

Kontaktinformācija:
SIA LLKC Krāslavas KB Uzņēmējdarbības konsultante Terēza Brazeviča
26320141 tereza.brazevica@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Terēza Brazeviča,mob.26320141, e-pasts: tereza.brazevica@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: