25.06.24.| Ventspils KB| Mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"

Datums: 
25. Jūnijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Ventspils konsultācju birojs

Bioloģiski daudzveidīgo zālāju īpašniekiem, kuri iepriekšējā periodā ir apmeklējuši mācību kursu "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai dzīvotņu apsaimniekošana", LLKC Ventspils konsultāciju birojs piedāvā mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)". Mācības nepieciešamas lauksaimniekiem, kuri pieteikušies atbalstam agrovides pasākumā LA10.5 Zālāju biotopu apsaimniekošana (BDUZ), jo obligāti jāapmeklē mācības 16 stundu apjomā laikā līdz 2027. gada 31. maijam.

Kvalifikācijas stundas derīgas arī šādiem agrovides pasākumiem:
* LA10.1 Zaļās joslas
* LA10.4 Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām
* LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība

Mācību grupas tiek organizētas:

Grupa Nr. LLKC08Ve09-M : 25.06.24. un 26.06.24. ZOOM vidē, 28.06.24. klātienē
Grupa Nr. LLKC08Ve10-M : 02.07.24. un 03.07.24. ZOOM vidē, 04.07.24. klātienē

Grupa LLKC08Ve09-M ir nokomplektēta, bet grupā LLKC08Ve10-M vēl ir dažas brīvas vietas.
Lai pieteiktos, lūdzu sazināties ar Īrisu Rozi-Posumu pa tālruni 29277011 vai e-pastu: irisa.roze@llkc.lv laikā līdz 28.jūnijam.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Īrisa Roze-Posuma, T.29277011, e-pasts: irisa.roze@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: