Bioloģikā lauksaimniecība – izzinot, un darot!

GalerijaPrint

Bauskas puses lauksaimnieki 30. maijā devās pēc pieredzes uz Gulbenes novada Ranku, kur saimnieko stipri un gudri bioloģiskie lauksaimnieki. Pēc ilgāka pārtraukuma šis bija pirmais LLKC Bauskas biroja rīkotais brauciens ES līdzfinansētajā pasākumā “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”. Saimniecību apmeklējuma tēma: “Bioloģiskā   saimniekošanas pieredze dažādu   nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana   un realizācijas iespējas” ietver ilgtspējīgas saimniekošanas metožu un tehnoloģiju apzināšanu un izvērtēšanu, lai uzlabotu ražošanas praksi savās saimniecībās, rastu efektīvus risinājumus saimniekošanas veida dažādošanai un pievienotās vērtības radīšanai, attīstot dalību īsajās pātikas ķēdēs un veicinot realizācijas iespējas.

Vērtīgs zemgaliešiem bija bioloģiskās zemnieku saimniecības “Ķelmēni” apmeklējums. Saimniecība veic pilna cikla ražošanu, sākot ar graudaugu audzēšanu, uzglabāšanu, kaltēšanu, malšanu līdz maizes cepšanai un realizācijai veikalu tīklos. Vietējās izcelsmes rudzu šķirne ‘Kaupo’ ir pamats, visā Latvijā pazīstamās un iecienītās Ķelmēnu rupjmaizes ražošanai. Saimniecībā tiek audzēti arī griķi un zirņu- auzu mistrs, no kā tiek ražota bioloģiskā lopbarība. Augsnes auglības uzturēšanai tiek sētas tauriņziežu un zaļmēslojuma kultūras – nodrošinot augu maiņu, kas ir viens no ilgtspējīgas lauksaimniecības pamatnosacījumiem. Bioloģiskās pārtikas ražošana “Ķelmēnos” tiek veikta jau kopš 1993. gada, un savas attīstības laikā piedzīvojusi lielas pārvērtības. “Tas ir nepārtraukts izziņas, mācīšanās, pārbaudes, salīdzināšanas un jauninājumu ieviešanas process,” teic “Ķelmēnu” maizes ceptuves vadītāja Rūta Mūrniece. No stāstītā saprotam, ka tā ir bezgala interesanta un aizraujoša nodarbe, kurā iesaistījusies visa ģimene. Rūta ar brāli ir izauguši līdz ar saimniecību un turpina vecāku iesākto, atbildot katrs par savu jomu, kas vienā solī, vienā ritmā veido “Ķelmēnu” maizes ceļu no lauka līdz galdam.  Savukārt tēvs – Juris Pavlovičs – ir saimniecības vadītājs un drošā atbalsta plecs visās pārmaiņās un izaicinājumos.

Izaugsme ir sarežģīts process, kas saistīts gan ar jaunām, gan nemainīgām vērtībām. Galvenais, kas nemainās, un, gadiem ritot lielā rūpībā un gādībā tiek turēts, sargāts un lietots, ir maizes ieraugs. Mikropasaule, kas mājo “Ķelmēnu” maizes ieraugā, rada neatkārtojamo garšu, kas tīkama mums – rupjās maizes ēdājiem. Katrs kukulītis ir cepējas roku veidots, katra partija maizes krāsnīs nonāk pēc īpašas kārtības, kas kopumā veido vienotu pārskatāmu, izsekojamu sistēmu, nodrošinot augstu produkta un procesa kvalitāti, tāpēc katru izcepto kukulīti rotā cepējas vārds.  

Rudzu maizes cepšana no mīklas sagatavošanas līdz produkcijas realizācijai ir  komplicēts process, kas kopumā aizņem četras dienas. Rupjās maizes ražošanu papildina rudzu un kviešu saldskābās un tagad arī baltās maizes cepšana. Šo produktu ražošanai tiek iepirkti bioloģiski sertificēti kviešu milti.  Rudzu milti, ar kopējo apjomu 800 tonnas gadā,  tiek saražoti tepat “Ķelmēnos”. Lai šādu daudzumu saražotu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, kopumā tiek apsaimniekoti ap 1000 ha lauksaimniecības zemes. Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes process, ko saimniecības apmeklējuma laikā iepazinām, rada pievienoto vērtību katram graudam, zirnim un sēklai, un nodrošina darbavietas 70 cilvēkiem. Paldies “Ķelmēnu”  saimniekiem par atvērtību un dalīšanos pieredzē, un par vērtīgajiem produktiem, ko radāt mūsu veselībai.

Tālāk devāmies uz saimniecību “Rankas Birzuļi”, kurā saimnieko Kalvis Andersons ar ģimeni. Saimniekošanas sākums ir iemūžināts Ivara Selecka dokumentālajā filmā “Zemnieki”. Mums bija liels gods iepazīties ar Andersonu ģimeni  un novērtēt saimniecības attīstības sarežģīto ceļu. “Rankas Birzuļos” tiek attīstīta pilna cikla bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība. Saimniekošanā ir iesaistīta visa ģimene. Ar daudzveidīgo ganāmpulku un tā attīstības gaitu mūs iepazīstināja saimniekdēls Kārlis. Saimniecības ganāmpulkā ir  kazas, vistas un nobarojamie liellopi. Te tiek audzēti topinambūri, graudaugi un griķi. Saimniecībā ir apgūti arī siera pagatavošanas noslēpumi, radot pievienoto vērtību kazas pienam. Par sieru kvalitāti pārliecinājāmies arī mēs un īpaši novērtējām saimniekošanas dažādošanas izpausmes. Atbalsts bērnu radošumam, izpratni par dabas procesu veicināšanu un dzīvnieku fizioloģijas un raksturu izpēti ir vainagojusies ar jauna produkta – Kārļa Andersona spēles ģimenei un draugiem “Runču zelts” tapšanu. “Rankas Birzuļu”  saimnieces radošums savukārt tiek īstenots keramikas izstrādājumu izgatavošanā. Paldies Andersonu ģimenei par sirsnīgo uzņemšanu, lai veiksme visās iecerēs.

Bioloģiskā lauksaimniecība balstās nemainīgā pasaules kārtībā un dabas likumsakarībās, tomēr cilvēka radošums un vēlme izpētīt, izzināt un saprast ir pamats jaunu un inovatīvu tehnoloģiju attīstībai, pievienotās vērtības radīšanai un saimniekošanas dažādošanai. Saimniecību apmeklējuma pasākumā Gulbenes novada Rankā satikām gudrus cilvēkus, kuri savu saimniekošanu ir attīstījuši, izzinot un darot. Daloties savās atziņās, saimniecību apmeklējuma dalībnieki īpaši augstu novērtēja Rankas uzņēmēju sadarbību, augsto vietas identitātes apziņu un tās nozīmi kopienas attīstībā, kā arī paaudžu iesaisti saimniecības darbā. Uzņēmēju savstarpējo atbalstu, komunikāciju un kopdarbību mēs piedzīvojām arī pusdienu laikā viesu namā “Mīlmaņi” un kafijas pauzē pie Andersonu ģimenes,  ko nodrošināja grauzdētava “Tīrs miers”.

Paldies visiem saimniecību apmeklējuma pasākuma dalībniekiem par jūsu ieinteresētību un izturību.

 

Dace Svareniece,

LLKC Bauskas biroja vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru