Darbīgā un talantīgā Onužānu ģimene Zīmeļovkas ciemā

Onužānu ģimene savā zemnieku saimniecībā „Zemīši” saglabā Latgales lauku sētas kultūrvidi un kulināro mantojumu, tā kopjot un popularizējot novada tradīcijas.

Vasara pašā plaukumā, lauku daba aicināt aicina izbaudīt tās jaukumu un vienreizīgumu. Braucot uz Kantinieku pagasta Zīmeļovkas ciemu, paveras ziedoši lauku plašumi un zaļojošas meža audzes, līdz ceļa norāde informē, ka tuvumā ir zemnieku saimniecība „Zemīši”.

Iegriežoties Onužānu ģimenes īpašumos, šķiet, ka esi nokļuvis oāzē, kur ainava ir īpaši pievilcīga, sakopta un apbur ar dabisko šarmu. Pie pašas mājas svēteļu pāris ir ierīkojis ligzdu, meža maliņā dažreiz var vērot ganoties stirnu bariņu, arī zaķīši un lapsiņas šai pusē ir bieži viesi. Putnu vīterošana mijas ar lauku klusumu, bet dabas veldze liek aizmirst par steigu un ikdienas problēmām. Saimnieki Anita un Valdis aizraujoši stāstā par savu dzimtu vairāku paaudžu garumā, izrāda parku, kur katru koku ir stādījis kāds  dzimtas pārstāvis. Pie ceļmalas krucifiksa var izbaudīt svētbrīdi.

Onužānu ģimene, kurā aug  meitas Kristīne, Sintija un Tatjana, darbojas savā zemnieku saimniecībā „Zemīši”.  Saimniecība nav liela, bet ģimene strādā ar pilnu atdevi un mīlestību pret dzimto zemi. Par šo darbīgo un saticīgo ģimeni 2011. gadā, kad, dabas stihijas spiesti, viņi  trīs nedēļas dzīvoja bez elektrības,  tika uzņemta filma „Dzīve bez elektrības”.

Valdis Onužāns Rēzeknes mākslas koledžā  ieguvis  koktēlnieka specialitāti. Pie mājas izveidota paša saimnieka kokā darināta īpašuma nosaukuma zīme. Māju nosaukumu zīmes uz pasūtījuma veidotas arī daudzām citām Latgales saimniecībām un privātmājām, to vidū ir arī dzimtā Kantinieku pagasta robežzīme, ceļmalu krucifiksi, ceļa norādes, ekskluzīvas mēbeles. Varakļānu novada muzejam Valdis ir veidojis „Svētā Viktora” un „Jaunavas Marijas” tēlus.  Pašmācības ceļā apguvis glezniecību, kas ir viņa vaļasprieks. Savas gleznu izstādes rīkojis Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejā „Kolnasāta”, Rikavas skolā un kultūras namā, Galēnos u. c. Valda Onužāna gleznas ir daudzu vietējo pagastu un Latvijas iedzīvotāju privātkolekcijās, kā arī aizceļojušas uz Zviedriju, Norvēģiju, Austrāliju, Ameriku un citām valstīm.

Anita ir ļoti viesmīlīga saimniece un  laipni uzņem katru ciemiņu. Šīs mājas labprāt apmeklē  skolēnu grupas no Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas, Rikavas pamatskolas, draugu un radu ģimenes. Bērniem patīk lauku brīvība, jo šeit ir iespēja  izšūpoties parka kokos iesietās šūpolēs, izskrieties ar bumbu un ugunskurā uzcept desiņas, nodegustēt saimnieces sietos sierus un citus pašmāju gardumus, kā arī apbrīnot saimnieka Valda gleznu burvību. Saimniekiem ir doma iesaistīties arī tūrismā, izveidojot gleznainajā Zīmeļovkas apkārtnē Tematisko ciemu, kur varētu iepazīstināt tūristus ar Latgales lauku sētas kultūrvidi un kulināro mantojumu, tā rūpējoties par tā saglabāšanu un popularizēšanu.

Meita Tatjana Jēkabpilī Grāmatvedības un  finanšu koledžā  apgūst saimniecībai tik nepieciešamo grāmatveža profesiju. Jaunākās meitas Sintija un Kristīne mācās Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā un apmeklē Viļānu Mākslas un mūzikas skolu, kur apgūst akordeona un vijoļspēli. Mammas Anitas un meitu  aizraušanās ir dziedāšana un teātra spēlēšana, tāpēc piedalās Sakstagala pagasta teātra kopā un  visas četras dzied  etnogrāfiskajā ansamblī „Rikava”, kas bieži piedalās Latgales Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Latgales sētas izrādēs, ir Dziesmu svētku un Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” dalībnieki, kā arī  piedalās vietējās skatēs un pasākumos. 

Kopā ar sievu Anitu un meitām Valdis Onužāns ne tikai nododas lauku  darbiem un mākslai,  bet kopj ģimenes, tautas un kristīgās tradīcijas. Visi aktīvi piedalās Rikavas Romas katoļu draudzes dzīvē, ir svētku procesiju dalībnieki.

Rita Baranovska,

LLKC Rēzekmes biroja lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru