Gada lauksaimnieks Latvijā - Z/S „Mežacīruļi”

Šodien apbalvots starptautiskā konkursa „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2014" Latvijas finālists – Z/S „Mežacīruļi”, kur saimnieko Juris un Vija Cīruļi.

Konkurss, kas Baltijas jūras reģiona valstīs tiek organizēts jau piekto reizi, izceļ labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju, jeb aizaugšanu. 

Z/S „Mežacīruļi” pārstāvēs Latviju reģionālā līmenī, sacenšoties ar astoņiem citu Baltijas jūras reģiona valstu finālistiem un pretendēs uz titulu "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2014" un naudas balvu 10 000 eiro. Reģionālais uzvarētājs tiks nosaukts 23. septembrī konferences „Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai" laikā Polijā.

Saimniecība „Mežacīruļi” ir pozitīvs un iedvesmojošs piemērs, kā lielām saimniecībām virzīties uz ilgtspējīgāku saimniekošanas praksi. Juris Cīrulis „Mežacīruļos” sākotnēji intuitīvi, tomēr vēlākos gados jau pilnībā apzināti, izvēlēts daudznozaru ražošanas principu, ražojot pienu, audzējot kviešus, rapsi, zālājus, pupas un kukurūzu. Izmantojot ārvalstu pieredzi, lauksaimniecības uzņēmums paplašināts ar enerģijas ražošanas posmu – biogāzi, elektrību un siltumu. Tālāk siltuma izmantošanai izveidots siltumnīcu komplekss. Šobrīd saimniecībā izveidota arī pirmā mitrzeme-demonstrēju objekts Latvijā.

Nu jau titulētais saimnieks pauž prieku un lepnumu par uzvaru: ”Esmu gandarīts par iegūto uzvaru! Saimniecības panākumi ir nepārtrauktas modernizācijas un tehnoloģisko inovāciju rezultāts. Es vienmēr cenšos dalīties savā pieredzē un zināšanās. Mana saimniecība vienmēr ir atvērta Latvijas skolām un augstskolām, kā arī citām saimniecībām, kas vēlas uzzināt kā izmantot modernās tehnoloģijas ne vien efektivitātes palielināšanai, bet arī ilgtspējai un dabai draudzīgākai saimniekošanai.”

Saimniecībā izveidotā mitrzeme ievērojami samazina piesārņojuma slodzi uz dabīgajām ūdens krātuvēm. Kaspars Žūriņš, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) direktors, norāda: "Apsveicam galvenās balvas ieguvēju saimniecību "Mežacīruļi", kas demonstrē ilgtspējīgas saimniekošanas modeli Latvijā! Saimniecība ilgstoši ir LLKC sadarbības partneris un sniedz būtisku atbalstu, daloties pieredzē un iesaistoties citu saimnieku izglītošanā. Zināšanas, pieredze un drosme uzņemties ieviest savā darba ikdienā jaunas tehnoloģijas un pieeju saimniekošanā ir "Mežacīruļu" veiksmes atslēga."

Z/S „Mežacīruļi” izveidota 1992.gadā. Saimniecība atrodas Jelgavas novada Zaļenieku pagastā, Lielupes sateces baseinā. Uzsākot darbību saimniecības lielums bija 7,2 ha, 3 govis, 20 aitas un 6 sivēnmātes. Šobrīd saimniecību raksturo 700 ha zemes, 300 slaucamās govis, biogāzes ražotne, koģenerācijas stacija un siltumnīcu komplekss, kurā tiek audzēti salāti un garšaugi.

„Mežacīruļi” mitrzeme veidota, lai samazinātu augu barības vielu noteces radīto piesārņojumu un attīrītu lietus notekūdeņus. Šī ir pirmā mitrzeme – demonstrējumu teritorija Latvijā, kurā tiek veikti mērījumi, lai demonstrētu mitrzemju efektivitāti. Veidojot mitrzemi tiek izmantotas dabiskā mitrāja īpašības filtrēt un akumulēt ūdeni, noārdīt organiskos savienojumus, uzņemt biogēnos elementus un pārveidot tos biomasā. Projekta līdzautori ir saimniecība „Mežacīruļi”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pasaules Dabas Fonds un LLKC.

 Arī Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apsveic uzvarētājus: „Sveicu „Mežacīruļu” saimniekus Viju un Juri Cīruļus ar uzvaru Pasaules Dabas Fonda konkursā „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2014”.Esmu gandarīts, ka Pasaules Dabas Fonda rīkotais konkurss, kas veicina gudru un ilgtspējīgu saimniekošanu laukos, kļuvis par ikgadēju tradīciju. Arī Zemkopības ministrijas mērķis ir ilgtspējīga lauksaimniecība, jo zeme ir Latvijas galvenais dabas resurss, no kura ne tikai jāņem, bet kas noteikti ir jāsaudzē. Pateicoties gudrai un ilgtspējīgai lauksaimniecībai, gala patērētāji no Latvijas zemniekiem saņem un ikdienas uzturā lieto drošas, kvalitatīvas un veselīgas lauksaimniecības un pārtikas preces. Ir vieds teiciens – mēs zemi neesam mantojuši, mēs to esam aizņēmušies no saviem bērniem. Tieši tāpēc mums Latvijas zeme ir jāapsaimnieko tā, lai arī mūsu bērni un bērnubērni varētu kopt tikpat auglīgu zemi, kāda tā šobrīd ir mums, lai arī nākamajām paaudzēm apkārt būtu tāda bioloģiskā daudzveidība, kāda tā mums Latvijā ir šobrīd.”

  

Papildu informācija:

Dārta Treija

Pasaules Dabas Fonds

Tel.: 67505646, Mob.: 29426313

E-pasts: dtreija@pdf.lv

Pievienot komentāru