Iznācis “Lauku Lapas” marta numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” marta numurā speciālisti  rubrikā “ES atbalsts 2023” turpina skaidrot jaunos nosacījumus  – šoreiz par biškopības vienību apsaimniekošanu platību apputeksnēšanas vajadzībām un nepieciešamās izglītības iegūšanas iespējām ES atbalsta saņemšanai.

Noderīga informācija par lauksaimniecības tehniku – cenu apkopojums par pakalpojumiem 2022. gadā.

Aicinām piedalīties meikatonā “AgriTech”, lai īstenotu savas idejas saistībā ar lauksaimniecību,  mežsaimniecību un zivsaimniecību.

Publicējam informāciju par rezultātiem LLKC organizētajos demonstrējumos augkopībā: kaļķošanas materiālu izmantošanas salīdzinājums tauriņziežu-stiebrzāļu zālājā, dažādu desikantu pielietojums kartupeļu stādījumos, augsnē esošo barības vielu ietekme uz gurķu ražu un kvalitāti.

Labās pieredzes stāsts: Jāņa Lagzdiņa SIA “Grīnus” darbība ainavu veidošanā un apzaļumošanā.

Mežsaimniecības sadaļā: kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem un krūmiem?

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 3 (216)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru