Jaunie paliek saimniekot laukos!

Saldus novada Jaunauces pagastā dzīvojošais SIA „Svirpji” saimnieks Aivars Graudiņš saimniecisko darbību uzsāka 2004. gadā, un no 200 hektāru apsaimniekošanas ir izaudzis līdz 700 ha.

 Aivars ir audzis un dzīvojis Jaunaucē, mācījies Jaunauces pamatskolā un Saulaines profesionālajā vidusskolā. Pašlaik saimnieko kopā ar savu ģimeni –sievu Indru un trīs dēliem – Robertu, Jēkabu un Miķeli. Saimniecībā ir četri darbinieki, tā ir Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „LATRAPS” biedrs.

 Minētajās platībās tiek audzēti kvieši, rapsis un pupas. Pašos pirmsākumos saimniecība ir nodarbojusies arī ar lopkopību, un saimniecībā bijušas ap 300 cūkas, bet, saskaroties ar dažādām problēmām, darbības virziens bijis jāmaina. Tagad galvenais ienākumu avots ir graudkopība. Aivars atzīst: „Manuprāt, saimniecībai vislabāk būtu, ja tā darbotos divās sfēras, jo nevar zināt, kura katrā gadā būs ienesīgāka.”

 Uzsākot savu saimniecisko darbību, arī Aivars ir startējis kā jaunais lauksaimnieks un ieguvis no valsts finansējumu sava biznesa pilnveidošanai. Tā saimnieks pamazām iegādājies dažādus traktorus, agregātus un līdzekļus kalts celtniecībai ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.

 Arī dažādi pieredzes apmaiņas braucieni uz Ameriku, Zviedriju un Vāciju ir devuši savu labumu, apgūtas citu valstu saimniekošanas metodes. Aivars saka: „Arī paša saimniecībā esmu uzņēmis praktizējošu studentu, jo galvenais ir iemācīt visu praktiski, ko nevar iegūt no grāmatām.” Aivars bieži apmeklē izstādes gan Latvijā, gan ārpus tās. Aivars: „Uz izstādēm Latvijā esmu vedis arī savus strādniekus, jo viņiem jau arī vajag gūt pieredzi.”

 Nākamajā atbalsta pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” saimnieks arī domā startēt. Aivars uzskata, ka ir jāizmanto visas iespējas un atbalstus, ko piedāvā valsts un Eiropas Savienība. Aivars: „Pašlaik saimniecībai ir tik daudz tehnikas, lai apstrādātu 1000 hektāru zemes, tāpēc man ir vēlme augt un attīstīties”.

 Zaļināšana ir pagaidām diezgan sveša lieta, bet ar laiku jau viss tiks apgūts. Aivars: „Protams, ka nāksies ievērot zaļināšanu, kā gan citādi. Vairāk sākšu audzēt zāli, tajos laukos, kurus grūtāk apstrādāt, bet lielākoties atstāšu vajadzīgo zemju platību papuvē.” Aivars uzskata, ka, ieviešot zaļināšanu, zemnieki pelnīs mazāk, jo kvieši, mieži un rapsis maksā dārgāk, nekā zāle un pupas.

 Aivars ir jauns, dzīvespriecīgs un ļoti aktīvs cilvēks, kurš arī nākotnē visu dzīvi domā saistīt ar lauksaimniecību. Pagaidām saimniecībā ir tikai graudkopība, bet, ieviešot zaļināšanu, darbības sfēra var mazliet mainīties.

 

Linda Venckus,

 LLKC Saldus nodaļas lopkopības konsultante

Pievienot komentāru