Laukos vajadzīga pēctecība

GalerijaPrint

Pirms trim gadiem Jānis Auziņš kļuva par zemnieku saimniecības „Līči” pārvaldnieku, bet šogad – par īpašnieku, tādējādi pārņemot no vecākiem saimniecību. 

Zemnieku saimniecība „Līči” atrodas Balvu novada Kubulu pagastā, līkumotās Kurnas upes krastā, tādēļ arī radies šāds nosaukums. Saimniecību 1994. gadā dibināja Jāņa vecāki. Pamatdarbība ir lopkopība un graudkopība. Kopā apsaimnieko ap 270 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šogad graudaugi tika sēti 180 hektāru lielā platībā, pārējo zemi apsaimnieko lopkopības vajadzībām – lopu ganīšanai un lopbarības sagatavošanai.

Saimniecībā audzē Holšteinas melnraibās šķirnes govis. Pienu realizē lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā „Māršava”, graudus – LPKS „Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība”. Jānis atzinīgi vērtē iespēju būt par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu biedru un aicina lauksaimniekus iestāties kooperatīvos. Kā priekšrocības min to, ka kooperatīvs veic savu darbību biedru interesēs, nodrošina produkcijas noietu, kā arī sniedz iespēju iegādāties izejvielas un saņemt pakalpojumus izdevīgāk. Jau divus gadus saimnieks ir ievēlēts LPKS „Māršava” valdē un pilda valdes priekšsēdētājas vietnieka pienākumus.

Līdz 2014. gada vidum saimniecība nodarbojās arī ar cūkkopību. Lieli ieguldījumi veikti dzīvnieku kautuves izveidē. Cūkgaļa tika realizēta savā veikalā Balvos. Taču, saskaroties ar Āfrikas cūku mēra draudiem, saimniecība apturēja cūkkopības nozari. Nākotnē saimnieks cer to atjaunot.

Saimniecībā strādā visa ģimene – iespēju robežās palīdz arī brālis un māsa. Jānis augstu novērtē vecāku ieguldījumu – izveidoto saimniecības materiāli tehnisko bāzi. Viņš uzskata, ka laukos ir svarīga pēctecība, svarīgi, ka kāds pārņem un  turpina  saimniekošanu laukos. Laukiem ir perspektīva, tikai pašiem ir mērķtiecīgi jāstrādā, lai saimniekošana būtu efektīva un konkurētspējīga. Jādzīvo ar to, kas ir. Tā kā Latvijā nav, piemēram, derīgo izrakteņu, mūsu bagātība ir zeme, un tā ir jāizmanto.

Izvērtējot saimniecības iespējas un vajadzības, z/s „Līči” piedalījās Eiropas Savienības atbalsta pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”, un tika iegādāti divi traktori, arkls, sējmašīna, minerālmēslu izkliedētājs un kombains.

Šogad z/s „Līči” izmantoja vēl vienu iespēju apgūt ES finansējumu. Šoreiz atbalstu guva mēslu krātuves būvniecība. Tā kā saimniecības dzīvnieku novietne ir sasniegusi noteikto robežu, no kuras jābūt nodrošinātai mēslu krātuvei, tad šī bija īpaši aktuāla problēma, kura nu ir atrisināta. Mēslu krātuves būvniecības procesā Jānim palīdzēja paša zināšanas būvniecības jomā. Neskatoties uz projekta sarežģītību, būvdarbi veikti operatīvi – mēslu krātuve tapa astoņu nedēļu laikā. Par lielāko ieguvumu no šī projekta Jānis atzīst vides sakārtotību, kā arī mēslu apsaimniekošanas uzlabošanu.

Par nākotnes plāniem runājot, z/s „Līči” saimnieks saka, ka vajadzību laukos ir daudz un nepārprotami ir, uz ko tiekties un attīstīties. Galvenais ir strādāt efektīvi, kā arī lielu uzsvaru likt uz kvalitātes paaugstināšanu. Plānots piedalīties jaunā plānošanas perioda pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Par saimniecības palielināšanu ir grūti spriest, tas viss atkarīgs no situācijas un apstākļiem.

Ļoti pateicīgs Jānis ir par to, ka lauksaimniekiem ir atbalsts – tiešie maksājumi, ES projekti un citi atbalsta veidi. Jaunais uzņēmējs atzīst, ka saimniecības izaugsmi ir veicinājuši īstenotie projekti, veiktās investīcijas (tehnika, būvniecība).

Citiem jaunajiem uzņēmējiem „Līču” saimnieks iesaka izvērtēt un sadalīt riskus – nodarboties ar dažādām nozarēm, jo tirgus un cenas ir mainīgi. Plānojot saimniecības attīstību, viņā iesaka būt piesardzīgiem, jo pie tik svārstīga tirgus, kāds ir pēdējos gados, pats svarīgākais ir stabilitāte.

Tamāra Lielbārde,

LLKC Balvu nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru