Ļoti augstas ražas nav izdevies iegūt

Septembrī tika veikta pēdējā vasarāju ražas prognozēšana – lauksaimnieku aptauja par iekultajām vasarāju ražām.

Vasarāju labību ražas potenciāls bija ļoti augsts, bet nelabvēlīgie laika apstākļi ražas vākšanas laikā neļāva iegūt ļoti augstas vidējās ražas. Regulāro lietavu rezultātā daudzviet cieta arī graudu kvalitāte.

Kopumā sējumi šogad bija ļoti atšķirīgi dažādās saimniecībās, –  īpaši tas attiecināms uz miežu un vasaras rapša sējumiem. Miežu sējumos, kuros netika lietoti fungicīdi, plaši izplatīta bija tīklplankumainība, daudzviet slimība jau ļoti agri sasniedza karoglapu, kas izraisīja būtisku ražas samazinājumu. Vairākās saimniecībās, kur tīklplankumainība bija izteikta jau jūnija vidū, vasaras miežu raža nepārsniedza 1,3 t/ha. Tāpēc ir vērts rūpīgi pārdomāt izvēlēto audzēšanas tehnoloģiju un, ja izvēlamies strādāt bez augu aizsardzības līdzekļiem, jāpievērš vairāk uzmanības piemērotas šķirnes izvēlei, sējas laikam un augu maiņas plānošanai. Vasaras rapša sējumos, kurus izdevās nosargāt no kaitēkļu bojājumiem, tika iekulta raža pat virs 2 t/ha, bet lielā daļā sējumu tomēr kaitēkļi bija nodarījuši postījumus, un tajos neizdevās nokult vairāk par 1,4 t/ha vai pat mazāk.

Tomēr, ja salīdzinām pēdējo trīs gadu vidējās ražas, redzams, ka tās ir tādā pat līmenī vai  nedaudz augstākas kā iepriekšējos gados.

Laura Kirsanova,

LLKC Augkopības nodaļa

Pievienot komentāru