Riebiņos notikusi Zemnieku gada balle

Riebiņu kultūras centrā 27. novembrī notika par tradīciju kļuvusī LLKC Preiļu konsultāciju biroja un biedrības „Preiļu Lauksaimnieku apvienība” kopīgi rīkotā „Zemnieku gada balle”.
Gada nogale ir laiks, kad ikviens cenšas atrast mirkli pārdomām par aizvadīto gadu, atskatoties uz paveiktajiem darbiem un steidzot plānot nākamā gada darbus. Prieks par to, ka šajā lauksaimniekiem nebūt ne vieglajā ekonomiskajā situācijā vairāk nekā 160 lauksaimnieki pulcējās kopīgiem svētkiem. Tas liecina par to, ka ikvienā situācijā lauksaimnieki spēj ieraudzīt arī to labo, kas ir ap mums.

Zemnieka dzīve ir kā klavieru taustiņi – ir gan baltie, gan melnie. Savas dzīves melodiju komponējam mēs paši, bet dažkārt ekonomiskā situācija Latvijā un pasaulē ieskandina arī sāpīgus akordus... Tādēļ klātesošajiem tika vēlēts darīt labu un redzēt labu! Lai darītu labu – nevajag daudz, pietiek ar mazumiņu – pasniegta roka, sirsnīgs vārds, noderīgs padoms! Vakara gaitā dzirkstīja satikšanās prieks, valdīja gaišs un jauks noskaņojums.

Pasākumā tika teikti pateicības vārdi visiem lauksaimniekiem, bet īpaši tiem, kuri ir aktīvi iesaistījušies dažādos projektos uzņemoties papildus rūpes un pienākumus, ikdienas darbiem:

Par veiksmīgu sadarbību 2014. gadā un sekmīgu dalību „Piena lopkopības interešu grupā”

Z/s „Mucinieki”, Preiļu novads

Z/s „Jāņumājas”, Preiļu novads

Z/s „Veiduļi”, Riebiņu novads

Z/s „Neļķes 92”, Līvānu novads

Z/s „Palmas”, Preiļu novads

Par veiksmīgu sadarbību 2014. gadā un demonstrējuma ierīkošanu  „Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniekošanas sistēmā”

Z/s „Korsikova”, Preiļu novads

Par veiksmīgu sadarbību 2014. gadā un demonstrējuma ierīkošanu Zālēdāju projekta ietvaros

Z/s „Gribolva”, Riebiņu novads

Z/s „Upmalu Mājas”, Riebiņu novads

Par veiksmīgu sadarbību 2014. gadā un dalību ES ELFLA Arodapmācību projektā „Integrētā graudaugu un rapša audzēšana”

Z/s „Vairogs”, Riebiņu novads

Nominācija – „Ģimene lauku sētā 2014”

Z/s „Brūveri”, Brūveru ģimene, Līvānu novads

Z/s „Kapteiņi” Bračku ģimene Līvānu novads

Z/s „Salniņas”, Purviņu ģimene, Vārkavas novads

Z/s „Sermuļi”, Bitinas ģimene, Vārkavas novads

Z/s „Sudrabiņi”, Puduļu ģimene, Riebiņu novads

Z/s „Ivanānu Mājas”, Ivanānu ģimene, Riebiņu novads

Lielu paldies izsakām Riebiņu novada domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim un Riebiņu Kultūras centra darbiniekiem par viesmīlīgajām telpām un laipno uzņemšanu. Paldies arī Preiļu novada domes un Vārkavas novada domes priekšsēdētājām, kas pagodināja ar savu klātbūtni un uzrunāja lauksaimniekus svētkos!

Paldies pasākuma atbalstītājiem: Latvijas Zemnieku federācijai, SIA „Agrera”, SIA „Dimela Veta Latvija”, izdevniecībai „Ozols”, SIA „Latvijas šķirnes sēklas” un SIA „MinoX”.

Paldies atraktīvajam vakara vadītājam Kristapam Rasimam un nenogurdināmajam muzikantam Aldim Kisem!

Sirsnīgs paldies Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma kolektīvam, īpaši Inārai Liepiņai ar komandu, par ieguldīto darbu pasākuma norisē.

Bet vai gan var tapt svētki bez čaklas organizatoru komandas, tādēļ vislielāko paldies izsaku Preiļu konsultāciju biroja un Preiļu nodaļas kolektīva meitenēm par ieguldīto darbu, pasākuma organizēšanā.

Mārīte Vucenlazdāne,

LLKC Preiļu konsultāciju biroja vadītāja 

Pievienot komentāru