Seminārā diskutē par tālizpētes tehnoloģiju pielietojumu ābeļdārzā

Tālizpētes un lāzerskenēšanas tehnoloģijas ir  pieejamas ikvienam lietotājam, taču to izmantošana augļu dārzu novērtēšanai ir jauns darbības virziens Latvijā un kaimiņvalstīs. Tādējādi jau otro gadu turpinās projekta "Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai" īstenošana, kā ietvaros augustā z/s "Gaidas" (Jelgavas novads, Vilces pagasts) aizvadīta lauka diena. To organizēja Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Augļu nams" sadarbībā ar LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedru un SIA "GEO Development".

Lauka dienas laikā norisinājās seminārs "Tālizpētes tehnoloģijas ābeļdārzā", kurā tika prezentēta informācija par projekta aktualitātēm un tā norisi, kā arī diskutēts par tālizpētes tehnoloģiju izmantošanas piemēriem un aizvadīti iekārtu demonstrējumi dārzā. Semināra izskaņā tika secināts, ka augļu dārza vizuālo novērtēšanu apgrūtina koku augstums, kas pārsniedz cilvēka augumu, turklāt arī kokus un lauka reljefu var novērtēt tikai rindu virzienā. Savukārt augsni pamatā klāj veģetācija, līdz ar to grūti pamanīt augsnes izmaiņas. Akcentējot pozitīvās iezīmes, koki ilgstoši aug vienā vietā, tādējādi var veikt salīdzināšanu pa gadiem. Pateicoties uzkrātajai informācijai, iespējams analizēt gan kopējo augļu dārza attīstību, gan atsevišķas ābeles attīstības tendences.

Arī turpmāk projektā plānota mērķtiecīga zināšanu pārnese, jo pētījuma laikā notiks aktīva sadarbība ar LLU pētniekiem gan veicot tālizpētes novērojumus dārzos, gan kopīgi prezentējot rezultātus lauka  dienās un semināros, kā arī vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. maijam. 

Projekta mērķis ir attīstīt tālizpētes izmantošanu augļudārza novērtēšanā un izmantot gan ortofotogrāfiju, gan lāzerskanēšanu. Mērījumus veicot atkārtoti vairākas reizes sezonā, tiks uzkrāts datu apjoms, kur varēs analizēt arī izmaiņas laika griezumā, kas dod iespējas ar mazāku resursa ieguldījumu iegūt labākas ražas. Tādējādi tiks paaugstināta vietējo ražotāju konkurētspēja.

Projekts "Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai" tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2. apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei". Tā īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja: projekta atbalsta saņēmēju grupa

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Pievienot komentāru