Šī gada ražas prognozē vidēji labas, salnas un karstums graudaugiem nav kaitējis

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā pirmā ražas prognozēšana rāda, ka šogad gaidāmas vidēji labas ziemāju – kviešu, rudzu un rapšu – ražas.

Uz šāgada ziemāju ražu būtisku ietekmi atstāja ziemas kailsals, kura dēļ bojā gāja sējumi Zemgalē, kā arī daudzviet Kurzemē un Vidzemē. Augšanai atstāti vidēji labi un labi ziemāju sējumi, pārējās platības pārsētas ar vasarājiem. Līdz ar to ražas līmenis sagaidāms vidēji labs, pērnā gada līmenī. LLKC speciālisti secinājuši, ka nedz pavasara salnas, nedz arī aizvadītās nedēļas karstums ziemājiem un arī dīgt sākušajiem vasarājiem kaitējumu nav nodarījis.

Laura Kirsanova, LLKC augkopības speciāliste: „Pavasara laika apstākļi šogad graudaugiem ir labvēlīgi, lai gan jāatzīst, ka situācija var būt ļoti atšķirīga pat viena pagasta ietvaros. Tā, piemēram, vietām Ziemeļkurzemē ilgstoši nav lijis. Pēc pašreizējā vērtējuma sējumu stāvokli valstī kopumā tas gan nepasliktina.” 

Pēc maijā veiktā ziemāju stāvokļa novērtējuma ziemas kviešu vidējā sagaidāmā raža būs 3,1 tonna no hektāra. Kailsala dēļ ziemas kviešu platības salīdzinājumā ar pērno gadu ir būtiski samazinājušās, tā vietā pieaugušas vasaras kviešu un miežu platības. 

Ziemas rudzu raža sagaidāma vidēji 3,5 tonnas no hektāra, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. Rudzi šoziem pārziemoja salīdzinoši labi tie jau ir savārpojuši un dod cerības uz labu ražu. Arī ziemas rudzu platības salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir nedaudz pieaugušas. 

Ziemas rapša raža tiek prognozēta 2,6 tonnas no hektāra, kas ir nedaudz mazāk kā pērn.  Kā jau minējām, ziemas rapša ražu būtiski ietekmēja ziemas kailsals, kura dēļ Zemgalē gāja bojā līdz 90% sējumu, tā ietekme bija vērojama arī Kurzemē un vietām Vidzemē. Līdz ar to ziemas rapša platības ir salīdzinoši mazākas nekā pērn, tās pamatā pārsētas ar vasaras labībā un vasaras rapsi. LLKC speciālisti norāda, ka šogad saimnieki vasaras rapsi sēj ļoti nelabprāt, jo no šī gada ir aizliegtas neonikotinoīdus saturošas kodnes izmantošana sēklām. Tas nozīmē, ka vasaras rapši vairāk cietīs no kaitēkļu postījumiem. Šis kultūraugs šogad iesēts tādēļ, lai nodrošinātu augu seku, taču uz lielām ražām saimnieki necer.

LLKC augkopības speciālisti secinājuši, ka lauki ar vasarājiem faktiski visur jau ir apsēti. Pirmā vasarāju ražas prognoze sagaidāma jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Tomsone,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja,

tel: 26004506,

Iveta.tomsone@llkc.lv,

www.llkc.lvwww.laukutikls.lv

 

Uzziņai. Kultūraugu ražas prognozēšanu LLKC Augkopības nodaļas speciālisti veic, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 30 Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība. Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas desmit galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem. Prognozes tiek veiktas trīs reizes: divas reizes tiek apsekoti kultūraugi uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasarājiem jūnijā, augustā un septembrī, kartupeļiem jūlijā, augustā un oktobrī. 

Pievienot komentāru