Stabulnieku pagastā veiksmīgi saimnieko Arnis Mičuls

Riebiņu novada Stabulnieku pagastā nu jau trīs gadus pastāv zemnieku saimniecība ar īsti latgalisku nosaukumu „Strodi”.

Saimniecības īpašnieks ir vienmēr smaidīgs puisis, pēc dabas optimists – Arnis Mičuls. Viņš 2013. gadā ieguva profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Lauksaimnieka izglītība tika iegūta Višķu Viduslatgales profesionālajā vidusskolā.

Arnis kopš bērnības radis strādāt visus lauku darbus tēva saimniecībā. Viņš vienmēr ir zinājis, ka nemeklēs laimi tālās zemēs, bet strādās  Latvijā.

Arnim  2012. gadā radās iespēja īstenot projektu „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”. Tas vēl vairāk iedvesmoja puisi uzsākt savu saimniecisko darbību te,  Latgalē, savās mājās. Realizējot projektu, tika iegādāts traktors „DEUTH-FAHR” un jauna ruļļu prese. Uzsākot saimniekošanu, jaunā censoņa īpašumā bija 12 ha zemes, bet tagad platība palielināta jau līdz 29 ha. Vēl gandrīz tikpat daudz zemes tiek arī nomāts. „Strodu” īpašnieks savā saimniecībā audzē nobarojamos jaunlopus un cūkas. Palielinoties zemes platībai, tiek paplašināts arī ganāmpulks.

Arnis apgalvo, ka nekas nav neizdarāms, vajag tikai ļoti gribēt un strādāt. Arnis Mičuls ir LLKC Preiļu konsultāciju biroja grāmatvedības klients, kā arī iesaistījies LLKC Preiļu nodaļas  Lauku teritorijas ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmā. Lielu paldies viņš saka LLKC Preiļu nodaļas darbiniekiem par sniegtajām konsultācijām un pakalpojumiem. Jaunietis apmeklē arī VLT rīkotos seminārus, jo, kā pats saka: „Zināšanu nekad nav par daudz.” Turklāt Arnim kā jau mūsdienīgam jaunietim piemīt vēlme un spēja mainīt un uzlabot ražošanas procesu. Jaunais saimnieks allaž ir gatavs pārmaiņu ieviešanai, uzņēmējdarbības inovācijām, jo viņš prot ātri pielāgoties un domāt elastīgi, laika garam atbilstoši.

Tekla Mediņa,

LLKC Preiļu nodaļas Riebiņu novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru