Vaboļkalnā turpina attīstīt lopkopības nozari

GalerijaPrint

Irina Petrova turpina attīstīt lopkopības nozari, saimniekojot sava vectēva zemēs Balvu novada Briežuciema pagasta „Vaboļkalnā”.

Sākumā saimniece ar ģimeni darbojās piemājas saimniecībā, bet 2013. gada februārī reģistrēja sabiedrību ar ierobežotu darbību „Vaboļkalns”. Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību, un tā ir sertificēta bioloģiskā saimniecība. Kopā tiek apsaimniekoti 40 hektāri zemes, no kuriem puse ir īpašumā, puse – nomā. 15 hektāru platībā tiek sēti graudaugi, pārējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību aizņem sētie zālāji un ganības. Lopbarībā izmanto pašu izaudzētās auzas, bet rudzus realizē.

Saimniekošanu Irina Petrova uzsāka 2003. gadā ar trim slaucamajām govīm, un šobrīd saimniecībā ir jau 11 slaucamās govis, 11 teļi, 2 grūsnas teles. Ganāmpulks lielākoties sastāv no Latvijas brūnās šķirnes govīm, kuru audzēšana ir piemērota Latvijas apstākļiem, – šķirne ir salīdzinoši pieticīga un tajā pašā laikā ražīga, kā arī saimniecībā ir divas Holšteinas melnraibās govis.

Pienu saimniecība realizē vietējam uzņēmumam SIA „Smeldzes”, kas specializējas piena iepirkšanā un tālāk to realizē piena pārstrādes uzņēmumiem. Turpmāk Irina gan cer, ka būtu labi pienu realizēt kā bioloģisku produktu, jo tas tomēr ir saimniekošanas veids, ko saimniecība ir izvēlējusies.

Jaunās lauksaimnieces lielākais atbalsts un palīgi saimniecībā ir vīrs Valdis un trīs dēli – Igors, Ēriks un Raitis.

Iepriekšējā periodā kā piemājas saimniecība „Vaboļkalns” izmantoja iespēju apgūt atbalstu pasākumā „Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija” un „ES standartu sasniegšana”. Tika iegādāti lietoti pamatlīdzekļi – siena ķīpu prese, arkls un citi agregāti, kā arī jaunas iekārtas piena slaukšanai un dzesēšanai. Tika veikta vecās kūts rekonstrukcija un ierīkots artēziskais urbums.

Irina 2011. gadā nolēma startēt Eiropas Savienības pasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, tāpēc vajadzēja iegūt lauksaimniecības izglītību. Viņa 2013. gadā absolvēja Malnavas koledžu un ieguva kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā”. Saimniece atzīst, lai gan guvusi praktiskas darba iemaņas un pieredzi lauksaimniecībā jau līdz šim, Malnavas koledža tomēr papildināja viņas zināšanu līmeni un atklāja dažas saimniekošanas nianses, par kurām līdz šim nebija domāts. Irina augsti novērtē ieguvumu no projekta īstenošanas, jo atbalsts šim pasākumam bija 80%. Beidzot saimniecība var saimniekot ar jaunu, modernu tehniku, ar kuru ir nesalīdzināmi vieglāk un patīkamāk strādāt.

Šī projekta ietvaros saimniecība iegādājās jaunu traktoru, pļaujmašīnu, grābekli un ruļļu presi.

Visi šie ES līdzfinansētie projekti ir palīdzējuši saimniecībai attīstīties no piemājas saimniecības līdz SIA „Vaboļkalns”.

Saimniece gan saka, ka sākumā bijušas bailes par saistību uzņemšanos,  jo tomēr piena lopkopība ir specifisks saimniekošanas veids, kurā pastāv daudz neparedzamu risku, bet viņa ir izvēlējusies iet šo grūto darba ceļu un saimniekot laukos. Viņa uzsver, ka lauksaimniecībā jādarbojas vismaz divās nozarēs – gan ar lopkopību, gan augkopību, jo saimniecības attīstība atkarīga no nozaru attīstības – tirgus iepirkumu cenām un citiem faktoriem.

Lielu pateicību Irina saka visiem, kas viņai palīdz – gan vietējai veterinārārstei, kas ārkārtas gadījumā atnāks palīgā ne tikai dienas, bet arī nakts laikā, gan LLKC Balvu nodaļas konsultantiem, kuri palīdz ar padomu un konsultācijām, kā arī atgādina par lauksaimniekam svarīgām lietām.

Nākotnes mērķi SIA „Vaboļkalns” īpašniecei ir turpināt saimniecības attīstību piena lopkopības nozarē, izmantot ES fondu iespējas finansējuma apgūšanai.

Irina Petrova uzskata: „Ja gribi, kaut ko sasniegt, tad ir jāiet un jādara, protams, ka laukos ir jāstrādā daudz un smagi, bet pēc katra padarīta darba tevi priecē gandarījums par paveikto! Spēku ikdienai dod dēli, kas jau tagad izsaka domas par palikšanu tepat laukos.”

Arita Boka,

LLKC Balvu nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru