Klāt konkurss “Šodien laukos” – trīs posmos, trīs vecuma grupās!

Marta sākumā skolēnus jau septīto reizi aicinās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais konkurss “Šodien laukos”, ļaujot pilnveidot savu izpratni par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, dodoties dabā un pildot dažnedažādus uzdevumus. Arī šogad konkurss notiks trīs vecuma grupās visa gada garumā sociālo tīmekļu vietnēs Facebook un Instagram, kā arī mājaslapā www.laukutikls.lv.

Konkursa pirmais posms

Pirmie konkursā no marta sākuma līdz maija beigām aicināti piedalīties skolēni vecumā no 12 līdz 16 gadiem, startējot individuāli vai kā klase/kolektīvs. Katram mēnesim būs noteikta lielā tēma: par laukiem, mežiem vai ūdeņiem, kuras ietvaros tad arī izsludinās mēneša lielo uzdevumu. Marta konkurss sāksies ar tēmu “Lauki”. Katra uzdevuma izpildei būs noteikts laika ierobežojums, par katru izpildīto uzdevumu žūrija piešķirs punktus, kas konkursa izskaņā summēsies, ļaujot noteikt uzvarētāju. Šo trīs mēnešu laikā būs arī papilduzdevumi, kuros iegūtie punkti ļaus palielināt kopējo vērtējumu un virzīties tuvāk uzvarai. Lai gan uzdevums būs vienāds, individuālos dalībniekus un klases/kolektīvus vērtēs atsevišķi. Atgādinām, ka pieteikties dalībai konkursā var visā tā norises laikā. Konkursa noslēgumā,  jūnija sākumā, 3 labākie individuālie un 3 veiksmīgākās klases/kolektīvi saņems vērtīgas balvas.

Konkursa otrais posms – pirmsskolas

Mazākos – 3 līdz 7 gadus vecos bērnus, konkurss aicinās izzināt laukus, mežus un ūdeņus pašā vasaras viducī – jūlijā. Arī šeit startēt iespējams kā individuāli, tā pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas komandā. Dalībnieki ar  lielāko punktu skaitu iegūs vērtīgas, vecumam atbilstošas balvas.

Zane Zirne, konkursa “Šodien laukos” vadītāja: “Šī vecumā grupa ir viszinātkārākā, taču  tai nepieciešams jo ciešs vecāku un audzinātāju atbalsts. Pērn, pirmo reizi piedāvājot šai vecuma grupai iespēju piedalīties konkursā, redzējām fantastiskus video, kuru tapšana nebūtu iespējama bez pieaugušo palīdzības. Tādēļ aicinām arī šogad atbalstīt bērnus lauku, mežu un ūdeņu izzināšanā, lieliski pavadot laiku kopā!”

Konkursa trešais posms

Noslēdzošais konkursa posms 8 līdz 11 gadus veciem bērniem notiks valsts svētku mēnesī – novembrī. Atšķirībā no pirmajiem konkursa posmiem šajā piedalīties aicināti tikai individuālie dalībnieki. Arī šai grupai būs jāizzina trīs lielās tēmas – lauki, meži, ūdeņi un jāpilda ar tām saistīti uzdevumi. Posma uzvarētājus noteiks žūrija, summējot katra saņemtos punktus. Uzvarētāji balvās saņems vērtīgas, gadalaikam  un svētkiem atbilstošas balvas.

Katram posmam ir atsevišķs nolikums, kas būs pieejams vienlaikus ar konkrētā posma izsludināšanu. Nolikumus meklējiet ŠEIT

Arī katra posma veicamais/ie uzdevums/i un precīzs balvu fonds tiks publicēti reizē ar konkrētā posma izsludināšanas informāciju.

Noderīgi! Ieskats aizvadītā gada konkursa norisē Facebookun Instagram.

Papildu informācija e-pastā: sodienlaukos@llkc.lv.

Pievienot komentāru