Pirmais biedrības ''Zied zeme'' teritorijā īstenotais projekts jaunajā plānošanas periodā

GalerijaPrint

Biedrības “Zied zeme” valdes locekle Linda Cīrule 5. janvārī viesojās Ķeipenes Tautas namā, kur kopā ar Ogres novada pašvaldības domes vadību, Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas pārstāvjiem un ķeipeniešiem noskatījās Ķeipenes bērnu uzvedumu “Ledus sirds”.

Uzvedums tika veidots ne tikai, lai iepriecinātu ķeipeniešus un pagasta viesus, bet arī, lai parādītu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma ietvaros realizēto projektu “Ķeipenes Tautas nama bērnu pašdarbības kolektīvu attīstība, kā arī mēģinājumu un koncertdarbības vides pilnveide” iegūto mūsdienu prasībām atbilstošo skatuves apgaismojumu, apskaņošanas sistēmu un mikrofonus. Tas ir pirmais jaunajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā īstenotais LEADER projekts biedrības “Zied zeme” teritorijā.

Projekts izstrādāts ar mērķi veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, pilnveidojot esošo Ķeipenes Tautas nama pašdarbības kolektīvu un interešu izglītības pulciņu darbības iespējas un vecinot jaunu kolektīvu attīstību ar skaņas un gaismas aprīkojuma iegādi.

Pašvaldības izstrādātais projekta pieteikums iesniegts un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas pirmajā kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Biedrība ”Zied zeme”

Foto galerija: 

Pievienot komentāru