EP apstiprina Kopējās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aprīļa beigās deva zaļo gaismu Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pārskatīšanai, lai samazinātu administratīvo slogu ES lauksaimniekiem.

EP 24. aprīlī ar 425 balsīm “par”, 130 “pret” un 33 “atturoties” apstiprināja KLP stratēģisko plānu regulas un KLP horizontālās regulas pārskatīšanu. Gala lēmums tagad jāapstiprina padomei. Tās prezidentvalsts Beļģija ir informējusi Parlamentu, ka, ja deputāti atbalstīs priekšlikumu tādā formā, par kādu vienojusies Padomes Īpašā lauksaimniecības komiteja, Padome pieņems tādu pašu tekstu.

KLP pārskatīšana mainītu noteikumus trim vides nosacījumiem, kas lauksaimniekiem jāievēro, lai saņemtu finansējumu. Tā arī nodrošina ES valstīm lielāku elastību, lai piešķirtu atbrīvojumus no KLP standartiem, ja rodas problēmas ar to piemērošanu un  ja problēmas ir radušās ārkārtēju laikapstākļu dēļ. Mazās saimniecības, kuru platība ir mazāka par 10 hektāriem, tiktu atbrīvotas no pārbaudēm un sodiem par dažu KLP noteikumu neievērošanu. Dalībvalstīm būs lielāka rīcības brīvība, piemērojot KLP prasību saglabāt ilggadīgo zālāju attiecību pret lauksaimniecības platībām virs 5% salīdzinājumā ar 2018. gadu.

Lai paātrinātu pasākumu pieņemšanu, Parlaments ir piekritis izskatīt lietu saskaņā ar tā saukto steidzamības procedūru.

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.