Biškopju vasaras saiets Bauskas pils parkā - estrādē