Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs - Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem