Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu no š.g. 27.marta līdz 27.aprīlim

Datums: 
27. Marts, 2017 līdz 27. Aprīlis, 2017
Reģions: 
Vieta: 
VRG biedrība
Nozare: 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2017.gada 27.marts – 2017.gada 27.aprīlis

Sadaļā "LEADER 2014.-2020." ir publicēta SVVA startēģijas aktuālā redakcija - grozījumi Nr.1, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas metodika.
http://zgauja.lv/?q=lv/content/izsludinata-leader-projektu-konkursa-2karta

Kontaktinformācija: 
Dagnija Ūdre, Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" administratīvā vadītāja tālr: 29219477
Reģions filtram: