Aktualitātes Lauku attīstības programmas pasākumu ieviešanā