Grupu tikšanās mājražotājiem "Mājražotāju produkcijas noieta veicināšana"

Datums: 
11. Jūnijs, 2019
Vieta: 
Bārbeles pagasts
Nozare: 

LLKC Bauskas birojs sadarbībā ar Vecumnieku novadu rīko mājražotāju grupu tikšanos mājražotājiem. Mājražotāju grupu tikšanā tēma par mājražotāju produkcijas noieta veicināšanu Vecumnieku novadā.
Mājražotāju grupu tikšanā piedalīsies Kristaps Stallīts (Lauku attīstības konsultants) lai iepazīstinātu ar LLKC organizēto pasākumu “Novada Garša”. Viens no pasākumiem notiks 6. jūlijā “Ribbes dzirnavās”.
Mājražotāju grupu tikšanās piedalīsies arī Vecumnieku novada Tūrisma informācijas konsultante Aira Odinga. Mājražotāji tiks iepazīstināti ar Tūrisma informācijas konsultantes darbībām, un tiks pārrunātas sadarbības iespējas. Kā arī tiks prezentēts Vecumnieku novada Tūrisma informācijas punkts, un tiks pārrunātas mājražotāju produkcijas realizācijas iespējas tajā.
Mājražotāju grupu tikšanās piedalīsies arī pārstāvis, no Latvijas Lauku foruma, Katrīna Īdū. Katrīna mājražotājiem paskaidros, kas ir LLF un ar ko tas nodarbojas. Kā arī smalkāk pastāstīs par vietējām partnerībām lauku attīstībā par to nozīmi un darbību. Un mājražotāji tiks iepazīstināti ar projektu “Vietējās identitātes produkts”.
Mājražotāju grupu tikšanās piedalīsies arī pārstāvis no biedrības - Latvijas Mājražotāji. Pastāstīs par mājražotāju produkcijas izplatīšanu, un kādiem jābūt produkcijas standartiem, un kvalitātei.

Kontaktinformācija: 
kristaps.stallits@llkc.lv Tel 20267734
Reģions filtram: