Alūksnes lauku partnerība izsludina NEPĀRTRAUKTAS PIETEIKŠANĀS kārtu UZŅĒMĒJDARBĪBAS attīstībai vai SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU dažādošanai

Datums: 
7. Marts, 2023 līdz 7. Jūnijs, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Alūksnes lauku partnerība
Nozare: 

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA nepārtrauktas pieteikšanās KĀRTU ar kopējo publisko finansējumu 223 506,21 EUR.
Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā - ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros, un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu divu stratēģisko mērķu sasniegšanai SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” un SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks”

Sīkāka informācija saitē: https://www.aluksnespartneriba.lv/jaunumi/params/post/4225615/

Kontaktinformācija: 
Santa Harjo-Ozoliņa, tālrunis: 26330477, e-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com.
Reģions filtram: