Aicina iepazīties ar Latvijas lauku tālākas izaugsmes Stratēģisko plānu

Lai iepazītos ar stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, kas nepieciešams Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna (SP) 2023.-2027. gada projektam, 16. novembrī plkst. 11.00 aicinām piedalīties tiešsaistes pasākumā, ko rīko Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC).

Piedalīties pasākumā un uzdot jautājumus būs iespējams Zoom platformā, izmantojot šo saiti: https://us02web.zoom.us/j/86841102295?pwd=NmswMFB5YlVZZkp5eUJHTzhxZmJNQT09 (Passcode: 639407).

Atgādinām, ka sabiedriskā apspriešana izsludināta no 1. līdz 30. novembrim. Pasākuma laikā būs pieejama informācija par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, būs iespēja uzdot jautājumus par KLP SP Stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējumu (SIVN) tā izstrādātājam un stratēģiskajā plānā minēto konkrētiem Zemkopības ministrijas speciālistiem.

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums ”Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam projektam (pilns teksts pieejams Zemkopības ministrijas mājaslapā https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-nakotne?id=17169#jump) kā nacionāla līmeņa plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura vides pārskats tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2021. gada 30. novembrim. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums atrodams šeit.

No 2021.gada 15. līdz 19. novembrim šeit ir pieejama videoprezentācija par SIVN vides pārskatu, un šajā periodā iespējams uzdot jautājumus vides pārskata izstrādātājam e-pastā valdis@felsbergs.lv un saņemt uz tiem atbildes vienas darbdienas laikā.

Plašāka informācija par sagatavoto SIVN: Valdis Felsbergs, SIVN sagatavotājs, e-pasts: valdis@felsbergs.lv vai KLP SP projekta vadītāja Elita Benga, AREI Bioekeonomikas nodaļas  Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, e-pasts: elita.benga@arei.lv

Plašāka informācija par tiešsaistes iespējām: Aiva Saulīte-Liniņa, Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja, e-pasts: aiva.saulite@llkc.lv.

Pievienot komentāru