Aicina iesniegt pieteikumus konkursā “Lauksaimniecības un lauku iedvesmas balva 2023”

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkls aicina iesniegt pieteikumus Eiropas Lauku tīkla konkursā “Lauksaimniecības un lauku iedvesmas balva 2023”. Šī gada tēma “Prasmju veicināšana lauksaimniecībā un lauku apvidos”. Mērķis ir akcentēt Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) finansētus projektus, kas demonstrē mūžizglītību un dod cilvēkiem iespēju atbalstīt inovācijas un konkurētspēju. Tiek meklēti īpaši, interesanti un inovatīvi projektu piemēri.


 

Pieteikumi tiek pieņemti kategorijās:

  • Gudra un konkurētspējīga lauksaimniecība: KLP finansēti projekti, kas veicina gudru, konkurētspējīgu, noturīgu un daudzveidīgu lauksaimniecības nozari, nodrošinot ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku.
  • Vides aizsardzība: KLP finansēti projekti, kas stiprina vides aizsardzību, tostarp, kas uzlabo bioloģisko daudzveidību, cīnās ar klimata pārmaiņām, demonstrē ilgtspējību un/vai veicina zaļo atveseļošanos.
  • Lauku apvidu sociālekonomiskā struktūra: KLP finansēti projekti, kas parāda savu ieguldījumu Eiropas lauku ekonomikas noturības stiprināšanā, radošā (inovatīvā) veidā risina sociālos aspektus, parāda ilgtspējīgu pieeju, uzlabojot digitalizāciju lauksaimniecībā un lauku apvidos, veicinot lauku kopienu iekļaušanos un noturību un/vai radošā (inovatīvā) veidā atbalstot lauku uzņēmējus.
  • Lauku ieinteresēto personu prasmes (iedvesmojoties no 2023. gada, kas ir Eiropas prasmju gads): KLP finansēti projekti, kas demonstrē mūžizglītību, dod iespēju cilvēkiem un uzņēmējiem sniegt ieguldījumu zaļajās un digitālajās pārejās, kā arī  atbalsta inovācijas un konkurētspēju.

Papildus minētajām kategorijām tiks piešķirta Tautas balsojuma balva, kuras ieguvējs tiks izvēlēts, izmantojot tiešsaistes balsošanas sistēmu.

SVARĪGI!

  1. Lūgums iepazīties ar konkursa vadlīnijām (angļu valodā), kur atradīsiet arī pieteikuma veidlapu.
  2. Valsts KLP tīklā variet iesniegt projekta pieteikuma uzmetumu, lai mēs varētu pārbaudīt tā piemērotību konkursam. Lai veiksmīgi piedalītos konkursā, tiek meklēti īpaši, interesanti un inovatīvi projektu piemēri.
  3. Gatavs pieteikums jāiesniedz Valsts KLP tīklā (liene.valta@llkc.lv – Liene Valta) līdz š. g. 1. augustam, aizpildot pievienoto veidlapu angļu valodā (ja nepieciešama palīdzība pieteikuma aizpildīšanā, lūgums dot ziņu).
  4. Iesniegtiem projektiem jābūt KLP 2014.–2022. g. finansētiem un tiem ir jābūt pabeigtiem.
  5. Valsts KLP tīkla Sekretariāts izvērtēs to atbilstību konkursā noteiktajām kategorijām un iesniegs konkursam Eiropas KLP tīklā.
  6. ES KLP tīkls izvērtēs visus pieteikumus un atlasīs finālistus, no kuriem ekspertu žūrija izvēlēsies četrus uzvarētājus (vienu katrā kategorijā). Pēc tam paralēli tiks atvērts tiešsaistes tautas balsojums, lai sabiedrība varētu nodot savu balsi. Pieci uzvarētāji tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijas laikā, kas paredzēta 2023. gada ziemā.

Labas prakses apzināšana un dalīšanās par to, kā tiek īstenota Kopējā Lauksaimniecības politika, piedāvā iespējas mums citam citu iedvesmot un savstarpēji mācīties.

Sīkāka informācija atrodama tīmekļvietnē https://eu-cap-network.ec.europa.eu/agricultural-and-rural-inspiration-awards-2023_en

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valsts KLP tīkla Sekretariāta projektu vadītāju Lieni Valtu, rakstot e-pastu uz liene.valta@llkc.lv.

Informācija no Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla tīmekļa vietnes eu-cap-network.ec.europa.eu, Ilzes Skrodeles-Biļeckas tulkojums

Oriģināls: https://ej.uz/kobx

Pievienot komentāru