Apkopota informācija no semināra par Viedajiem ciemiem

Eiropas tīkls lauku attīstībai vasaras izskaņā ir apkopojis visu  informāciju, kas tika sniegta maija beigās tā organizētajā seminārā “Viedie ciemi: sociālā un digitālā inovācija pakalpojumu veicināšanai lauku teritorijās”. Pasākumā, kurā pārstāvēts bija arī Latvijas Valsts lauku tīkla Sekretariāts, piedalījās vairāk nekā 140 lauku attīstības speciālisti un politikas veidotāji no visas Eiropas. Tikšanās laikā Eiropas Parlamenta pārstāvis no Reģionālās attīstības komisijas Francs Bogovičs norādīja, ka politiskajā līmenī bieži tiek runāts par lauksaimniecības, nevis lauku teritoriju attīstību, kā arī lielākoties uzsvars tiekot likts uz lielo projektu attīstību. Šī prakse esot jāmaina. Viedo ciemu pieejai ir jābūt centrālajam stūrakmenim depopulācijas risināšanai, nodrošinot pakalpojumu pieejamības un lauku apvidu dzīvotspējas pieaugumu. 

Seminārā tika diskutēts par svarīgiem un praktiskiem pasākumiem labvēlīgas vides veidošanai Viedajiem ciemiem. Diskusiju gaitā izkristalizējās plašais esošo instrumentu klāsts, kas var atbalstīt ilgtermiņa integrētas stratēģijas un lauku kopienas, īstenojot projektus, kas nes labumu viņu teritorijām.

Kā arī uzsvars tika likts uz daudzveidīgajām sociālajām un digitālajām inovācijām, kas jau attīstās visā Eiropā.  

Semināra laikā tika norādīts, cik svarīga ir lauku kopienu iniciatīva un vēlme veicināt lauku pakalpojumu attīstību, piemēram, veselības un sociālo aprūpi, izglītību, enerģētiku un mobilitāti.


Eiropas tīkls lauku attīstībai ir apkopojis seminārā izskanējušos viedokļus un informāciju, aicinot interesentus iepazīties ar prezentācijām un sagatavotajiem materiāliem šeit: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-villages_en

 

Vija Veisa,

Valsts lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

Pievienot komentāru