Ar LEADER atbalstu sniedz autotransporta pakalpojumus

Viesītes pilsētas iedzīvotājs Voldemārs Beļinskis lielu daļu sava laika strādā kā brīvprātīgā darba veicējs Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībā. Viens no sabiedriskā labuma biedrības mērķiem ir veicināt pozitīvu attieksmi pret bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, viņu integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem. Cistiskā fibroze ir iedzimta ģenētiska slimība, kas ir viena no visbiežāk sastopamajām iedzimtām slimībām pasaulē.

Voldemārs Beļinskis 2017. gadā kā saimnieciskās darbības veicējs Viesītes novadā, Lauku partnerības “Sēlija” teritorijā īstenojis LEADER projektu „Sociālo un mobilo pakalpojumu piedāvājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Tas veikts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Piedāvājot īpašos transporta pakalpojumus, Voldemārs Beļinskis kļuvis ekonomiski neatkarīgs – nosakot savu darba laiku, tādējādi iegūstot rīcības brīvību un klientu loku. 

Doma par projekta nepieciešamību ir radusies biedrībai, ar Viesītes novada pašvaldības finansiālu atbalstu izveidojot atbalsta centru cistiskās fibrozes slimniekiem pilsētā. Bērniem un pieaugušajiem ir apgrūtināta nokļūšana līdz vietai, kur saņemt fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumus.  Pirms projekta iesniegšanas tika veikta Viesītes, Krustpils un Aknīstes novadu sociālo aprūpes centru un apkārtējo novadu ģimenes ārstu aptauja. Tika secināts, ka vitāli nepieciešami pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām speciāli pielāgotā transportlīdzeklī.

Īstenotā LEADER projekta mērķis ir piedāvāt  pakalpojumus cilvēku pārvadāšanai, nodrošinot ērtu mobilitāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar kustību un funkcionāliem traucējumiem; paaugstināt iedzīvotājiem dzīves kvalitāti lauku partnerības “Sēlija” teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 38 830,00 eiro, no kurām publiskais finansējums ir 70% jeb 27 181,00 eiro, 30 % līdzfinansējumu jeb 11 649,00 eiro nodrošinājis Voldemārs Beļinskis.

Iegādāts jauns auto “Renault Master”, kas īpaši aprīkots ar uzbraucamu saliekamu rampu, diviem ratiņkrēsliem ar speciāliem stiprinājumiem un drošības jostām, kā arī ar transformējamu nestuvi, kas aprīkota ar stiprinājumiem gulošo cilvēku transportēšanai,  garantējot drošību brauciena laikā.  Vienlaicīgi ir iespēja pārvadāt divus ratiņkrēslā sēdošus cilvēkus vai vienu nestuvēs gulošu cilvēku un vienu ratiņkrēslā sēdošu cilvēku, kopā ar viņu pavadoņiem vai asistentiem bez šofera  paredzētas četras vietas. Iegādātais auto nodrošina iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām civilizēti nokļūt uz ārstnieciskajām, rehabilitācijas un izglītojošām iestādēm vai vienkārši ikdienā bez grūtībām nokļūt sev vajadzīgā vietā. Piesaistot sponsorus, pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām plānots sniegt bez maksas. Līgums par pakalpojumu sniegšanu noslēgts ar Viesītes novada pašvaldību.

Par specializēto autotransportu un sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties mājaslapā www.socspectransports.lv

Ligita Kadžule,

Salas novada, Viesītes un Saukas lauku attīstības konsultante

Foto: Alla Beļinska

 

Pievienot komentāru