Atjaunots nacionālo partizānu bunkurs Amatā

GalerijaPrint

Cēsu pusē  aktīvi darbojas  vēsturisko  kauju  izpētes grupa.  Agra Šulta vadībā  nodibinājums „Brunis” atjaunojis nacionālo partizānu bunkuru apskatei vēstures interesentiem.  

 Bunkurs tika atjaunots LEADER  projektu konkursa  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   ietvaros.  Vīri talkās  savām rokām izveidojuši vēsturiskā  partizānu bunkura  atveidojumu, labiekārtojuši mežmalu, ierīkojuši  ugunskura vietu. Projekta  rezultāti sabiedrībai   tika atklāti  2013. gada septembra beigās. Sabiedriskā ieguldījuma  kopējās izmaksas bija 1996,67 lati (2841 eiro), publiskais  –  1797,00 lati (2557 eiro).

Projekta mērķis bija izveidot Latvijas partizānu vēstures popularizēšanas centru Vidzemē. Veidot izpratni un veicināt interesi par  mūsu valsts militāro vēsturi un nacionālajiem partizāniem Latvijā, piedāvājot sabiedrībai ar vēsturisko tūrismu saistītu aktīvu un izglītojošu brīvā laika pavadīšanu, vēstures faktu izzināšanu. Nodibinājuma „Brunis” izveidotajā partizānu bunkurā Amatas novadā tikusi radīta  reāla vēsturiskā atmosfēra.

Projekts tika pabeigts īsi pirms Latvijas valsts 95. gadadienas. Valsts svētkos 2013. gada 18. novembrī interesentu pulkā  pie bunkura tika kurināts ugunskurs un skatīta dokumentālā filma par Latvijas neatkarības cīņām. Latvijā nacionālie partizāni turpināja  neatkarības  cīņu līdz pat 1956. gadam. Vēl ir dzīvi šie vīri. Viņi pārcietuši Sibīrijas „lēģerus” un var daudz ko pastāstīt jaunatnei.  Bunkura izveide ir simboliska piemiņas un tikšanās vieta dažādām paaudzēm. Vieta, kur iepazīt daļu no Latvijas neatkarības cīņu vēstures.

 Bunkurs ir saistošs galamērķis, kurp doties mūsu  vēstures  interesentiem, kur  jauniešiem izzināt neatkarības cīņu vēsturi,  caur personisko pārdzīvojumu izprast  cīnītāju patriotismu, gūt jaunu pieredzi. Pielietojot modernās tehnoloģijas, ir iespējas iedzīvotājiem veidot  plašāku izpratni par partizānu kustību Latvijā  un arī  citās Baltijas valstīs.  Nodibinājumam  ir izveidoti kontakti ar  vēstures pētniekiem Lietuvā.  Projekta ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi  – portatīvais dators, video projektors, ekrāns un skaļruņi ir lieliski līdzekļi, kas veido  dzīvu to seno  dienu aculiecinieku pieredzēto,  dzīvās intervijas un reālo apstākļu izskaidrojumu, ļauj sajust tā laika atmosfēru. Izmantojot vizuālo uzskates materiālu,  tiek  sniegta padziļināta informācija par partizānu kustību, bunkura būvi un par redzamākajām, tolaik iesaistītajām, tagad jau vēsturiskām personām. Partizānu bunkurs izveidots kā publiski pieejama vieta. Kopā ar Amatas  novada tūrisma centru tiek strādāts, lai to  iekļautu  tūrisma maršrutos. Objekts  veidos vēsturiskās tematikas sasaisti ar novada un valsts iepazīšanu interesentiem no tuvākas un tālākas apkārtnes. Objekts atrodas Amatas novada Drabešu pagastā, „Amadās” , tuvu pie Melturiem. Projekts 2014. gadā startēja Latvijas Lauku foruma Dižprojektu konkursā un guva ievērojamu vērtētāju atzinību.

Vairāk informācijas par Cēsu pusē īstenotajiem LEADER projektiem var iegūt, apmeklējot mājaslapu http://www.partneriba.lv. Cēsu rajona lauku partnerība ir nevalstiska sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus, un kas ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas dzīves, darba vides attīstību un pilnveidošanu. Darbības teritorija  – Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Raiskuma pagasts.

Dace Kalniņa,

LLKC Cēsu nodaļas Priekuļu novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru