Bioekonomika atklāj jaunu ekonomikas potenciālu

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai atbalstu Maltā izstrādāts jauns produkts – “gardēžu etiķis”, kas radīts, izmantojot tomātus, kas līdz šim tika izmesti atkritumos. Radot vērtību no agrāk uzskatītajiem atkritumu produktiem, īstenotais projekts lieliski demonstrē “zaļās” ekonomikas principus.

Bioekonomika Eiropā gūst arvien lielāku popularitāti un tiek uzskatīta ne tikai kā risinājums vides problēmām, bet tā spēj piedāvāt jaunus un inovatīvus risinājumus bioloģisko resursu labākai izmantošanai, atklājot vēl nebijušu un jaunu ekonomikas sektoru. Tirgos parādās jauni produkti un pakalpojumi, dažādas, līdz šim šķietami nesaderīgas nozares kopīgi rada inovācijas, rodas jaunas profesijas un darbavietas. Bioekonomikā tieši lauku teritorijām ir piešķirta būtiska loma, – ja pilsētvide ir vairāk piemērota dažādu pakalpojumu attīstībai, tad tieši lauku teritorijās atrodami bioloģiskie resursi.

Ideja par gardēžu tomātu etiķi

Tomātu audzēšana ir viena no galvenajām Maltas iedzīvotāju nodarbēm. Vidēji 13 000 tonnu tomātu ik gadu tiek izaudzēti. Tomātu audzēšana ir nozīmīgs ienākumu avots daudziem Maltas iedzīvotājiem.

Lielākā daļa maltiešu saražoto tomātu tiek pārstrādāti, eksportam ražojot tādus produktus kā tomātu masa, koncentrāts, dažādi ievārījumi, pastas un mērces. Lai nodrošinātu kvalitāti un atbilstību dažādiem standartiem, dažādos procesa posmos tiek veiktas rūpīgas produkcijas pārbaudes. Tādējādi šajā procesā rodas ievērojams daudzums neapstrādātu tomātu atkritumu. Lauksaimnieki līdz šim neredzēja alternatīvu šai produkcijas daļai, līdz radās ideja, ka no līdz šim neizmantotajiem tomātiem varētu tikt ražots tomātu etiķis.

Sadarbība – bioekonomikas attīstībai

Bioekonomikas attīstībai reģionā nepieciešama dažādu spēlētāju iesaiste, tostarp būtiska ir privātā un publiskā sektora sadarbība, savedot kopā individuālu interesi ar specifiskām zināšanām. Papildu veiksmes atslēga slēpjas uzņēmēju un zinātnieku prasmē atklāt dažādas bioresursu īpašības un atrast tām atbilstošu pielietojumu.

Vietējie lauksaimnieki un pārstrādātāji apvienojās, izstrādājot kopīgu sadarbības plānu, lai mēģinātu komerciāliem nolūkiem radīt jauno produktu – tomātu etiķi. Savstarpēji sadarbojoties, tika organizēti izmēģinājumi, identificējot īpašās tomātu šķirnes, kuras varētu būt vispiemērotākās tomātu etiķa ražošanai. Pārbaudes koncentrējās arī uz augu izturību pret slimībām, sausumu, produktivitāti un paša dārzeņa īpašībām. Papildus tika vērtēta arī ietekme uz vidi un analizēts sasmalcinātu svaigu tomātu fermentācijas process. Jāatzīmē, ka vērtējot jaunradītā produkta potenciālu, tika veikta potenciālo tirgu priekšizpēte un novērtēta produkta ekonomiskā dzīvotspēja. Notika arī ļoti rūpīgs darbs pie atbilstoša – atšķirīga no tradicionālajiem etiķiem – iepakojuma izstrādes.  Rezultātā ir radīts nišas produkts, kas vienlaikus veicina efektīvu resursu izmantošanu.

Īstenotā projekta ietvaros iegūtās mācības un rezultāti

Īstenotais projekts atklāja tirgus potenciālu, – no produkta, kas līdz šim tika uzskatīts par atkritumiem, ražojot jaunu produktu. Šāda veida produkti ir papildus ienākumu avots gan pašiem lauksaimniekiem, gan pārstrādātājiem, turklāt lauksaimniecībā tiek saglabātas un arī radītas jaunas darbavietas.

Ļoti nozīmīga ir lauksaimnieku un lauksaimniecības produktu pārstrādātāju savstarpējā sadarbība, vienlaikus procesā iesaistot dažādu profesiju pārstāvjus – sākot ar pētniekiem un beidzot ar mārketinga stratēģiju izstrādātājiem. Īstenojot šāda veida sadarbību, iesaistītie redz potenciālu plašākām biznesa iespējām.

Kopējais projekta budžets: 164 633 eiro.
ELFLA finansējums: 68 256 eiro.
Privātie līdzekļi: 96 377 eiro.

Plašāka informācija par produktu atrodama uzņēmuma mājaslapā http://www.magro.com.mt/

Zanda Dimanta-Svilpe,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts,

izmantojot Eiropas Lauku tīkla publikācijas

Pievienot komentāru