Briežu bezatlikumu pārstrāde augstvērtīgu izejvielu un produktu ieguvei

Aizvadītā gada novembrī uzsākts inovatīvs zinātnes sadarbības projekts “Mūsdienīga briežu pilna cikla bioekonomiska bezatlikumu pārstrāde ar gala produktu – izejvielu ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas industrijai iegūšanai”, kura mērķis ir nodrošināt staltbriežu liemeņu bezatlikumu pārstrādi, pagarinot svaigas briežu gaļas derīguma termiņu un izstrādājot tehnoloģiju kaušanas blakusproduktu ieguvei un pārstrādei.

Projektā plānots izstrādāt inovatīvu kaušanas tehnoloģiju, lai varētu iegūt augstvērtīgas izejvielas no briežu kaušanas (pirmapstrādes) blakus produktiem, kas potenciāli ir pārstrādājami produktos ar augstu pievienoto vērtību.

Patlaban briežu kaušanas procesā tiek izmantota tikai gaļa, bet vērtīgi kaušanas blakusprodukti (piemēram, cīpslas, astes, asinis un mīkstie ragi), no kuriem ir iespējams izveidot mūsdienīgas pasaulē pieprasītas izejvielas ar augstu pievienoto vērtību, netiek izmantoti. Pielietojot  modernās tehnoloģijas un analīžu metodes, no dzīvnieku kaušanas blakusproduktiem, kuri līdz šim netiek izmantoti, projekta partneri plāno iegūt tīras izdalītas vielas (kolagēna peptīdu un asinis pulvera veidā) ar augstu bioloģiski aktīvo vielu koncertrāciju. Tādējādi optimizējot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu izmantošanu, tiks samazināts neizmantoto kaušanas atkritumu apjoms un attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu utilizēšanu sasniegts pēc iespējas zemāks emisiju līmenis. Ekonomiskais ieguvums balstās uz visa dzīvnieka efektīvu izmantošanu.

Projekta gaitā partneri strādā pie vairākiem izvirzītajiem uzdevumiem, tai skaitā briežu kaušanas tehnoloģijas izstrāde ar mērķi nodrošināt kaušanas blakusproduktu ieguvi, tehnoloģijas izstrāde svaigas briežu gaļas derīguma termiņa pagarināšanai, briežu asins ieguvei, kā arī tehnoloģiju izstrāde asins pulvera ieguvei un cīpslu kolagēna peptīdu ieguvei– funkcionālas pārtikas, kosmētikas un farmācijas rūpniecībai.

Projekta pirmajā semestrī tiek izmēģināti dažādi dzīvnieku kaušanas veidi atsķirīgos apstākļos, lai standartizētu kaušanas procesa soļus iespējami labākas kvalitātes izejvielu un produktu iegūšanai. Nodoti paraugi testēšanai, kas iegūti dažādos kaušanas veidos, svaigas gaļas derīguma termiņa noteikšanai. Laboratorijā tiek veiktas paraugu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes. Gaļas derīguma termiņa noteikšanai paraugi tiek analizēti uzglabāšanas laikā no 1 līdz 50 dienām. Tāpat tiek izstrādāta tehnoloģija kvalitatīvai asins un cīpslu ieguvei kaušanas procesā. Jau izmēģināti vairāki varianti kolagēna iegūšanai no cīpslām. Iegūtais kolagēns no divām ieguves tehnoloģijām nodots testēšanai. Nākamajā projekta posmā jau būs iespēja iegūt liofilizētas asinis un veikt šī produkta kvalitātes testēšanu.

Īstenojot projektu un veicinot pašlaik neizmantotu kaušanas blakusproduktu pārstrādi, vietējam un eksporta tirgum un pagarinot  svaigas gaļas derīguma termiņu, galalietotājs iegūs iespēju iekļauties Latvijas un eksporta tirgū, veicinot ekonomisko aktivitāti lauku reģionos un lopkopības nozares attīstību. Vietējiem uzņēmējiem, tai skaitā briežu, aitu, liellopu audzētājiem, medniekiem un kautuvēm, pavērsies plašas iespējas papildus ražot augstas pievienotās vērtības produktus no līdz šim neizmantotām izejvielām.

Projektu īsteno:

Projekts (19-00-A01612-000002) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma  “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovācijas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Papildu informāciju par projektu var iegūt, sazinoties ar projekta koordinatoru SIA “Māras brieži” pārstāvi Dr. Daini Paeglīti, e-pasts: deerparks@inbox.lv, tel. 26539222.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://ejuz.lv/6gsb

Informāciju sagatavoja
Māra Paeglīte,
projekta partnera BLSDAA pārstāve

Pievienot komentāru