Cēsu grupas jaunieši mācības beiguši ar rīcības plānu aizstāvēšanu

LLKC Cēsu nodaļā, aizstāvot rīcības plānus uzņēmējdarbības sākšanai, sertifikātus saņēmuši jaunieši, kuri piedalījās Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”  sākuma posmā, kurā notika piecu dienu mācības.

Tālāk sekos individuāla sadarbība ar konsultantiem attiecīgā darbības sfērā, kā arī gatavošanās konkursam „Laukiem būt!” un zināšanu papildināšana VLT rīkotos pasākumos. Cēsu nodaļa šo aktivitāti īsteno trešo gadu, šoreiz mācībām tika piesaistīti lektori – praktiķi, kuriem pašiem ir savi uzņēmumi. Mācību 30 stundu laikā var tikai ieskicēt plašās  tēmas par uzņēmējdarbību, mārketingu un grāmatvedības pamatiem, Latvijā noteiktajiem nodokļiem un nodevām, ES un valsts finansējuma piesaistes iespējām. Tomēr mācības noritēja radošā, brīvā un nepiespiestā gaisotnē. Šī gada dalībnieku aizstāvētie biznesa plāni ir: galdniecības pakalpojumi, kokmateriāla izstrādājumu ražošana, veselīgas pārtikas ražošana, pārstrāde, lopkopība, tekstilizstrādājumu ražošana un eko tūrisms. Liela dažādība, tāpēc ir interesanti. Turklāt visi plāni ir reāli īstenojami laukos! Nenoliedzami, jauniešos ir saredzams uzņēmēja gēns!

 Esam gandarīti par iepriekšējo gadu pieredzi un jauniešu sasniegumiem. Konkursā „Laukiem būt!” 2012. gadā par laureātu kļuva Mārtiņš Rubenis no Jaunpiebalgas novada. Bet 2013. gadā veiksmīgi startēja divi Cēsu grupas jaunieši – Jānis Ķesa un Agris Ķesa. Šī gada informatīvajā dienā Agris dalījās savā pieredzē un minēja ieguvumus, kas gūti, iesaistoties VLT aktivitātē. Uzņēmējs pastāstīja par uzņēmuma SIA „E&E” izveidi 2013. gada pavasarī, pieredzi, piesaistot ES finansējumu pamatlīdzekļu iegādei, un prezentēja jauniešiem par konkursa balvā iegūtajiem 1000 latiem radītos produktus: garšaugu maisījumus dzērienu pagatavošanai. Agris mudināja jauniešus izmantot iespēju piedalīties VLT aktivitātē, jo neatkarīgi no piedalīšanās konkursā vai nominācijām visi būs ieguvuši zināšanas, motivāciju, dažādas atbalsta iespējas, sadarbības partnerus un domubiedrus. Savukārt Jānis bez saņemtās naudas balvas saņēma vēl īpašu balvu – 2013. gada decembrī piedalījās Eiropas Tīkla Lauku attīstībai organizētajā seminārā „Youth and young farmers workshop”  (Jauniešu un jauno zemnieku darba grupa) Briselē. Brauciena ietvaros bija iespēja apmeklēt Eiropas Komisijas un Parlamenta ēkas, jaunieši tika iepazīstināti ar abu iestāžu darbību, nozīmi un struktūru, kā arī divu dienu seminārā strādāja darba grupās, apmainījās viedokļiem un pieredzi ar citu valstu jauniešu uzņēmējdarbību.

 Mācību noslēgumā jaunieši par saviem ieguvumiem, piedaloties pasākumā, teica:

„Vislielākā šī pasākuma vērtība ir tā, ka pēc mācībām tiek turpināta sadarbība ar konsultantiem, strādājot individuāli, iesaistot jauniešus citās programmās un aktivitātēs. Komunikācija turpinās, tiek nodrošināta informācijas aprite.”

„Nodarbību ietvaros plānotās rīcības tika labi sastrukturētas.”

„Tika sniegta informācija par šī brīža aktualitātēm.”

„Varēja uzzināt dažādu uzņēmēju skatījumu uz uzņēmējdarbību, viņu dzīvesveidu.”

„Iegūtas plašākas zināšanas par nozarēm.”

„Uzzināts par sava reģiona jauniešu aktivitātēm un interesēm.”

„Tika izraudzīti piemēroti lektori, tādējādi tika sniegtas kvalitatīvas teorētiskās zināšanas un informācija par praktisko pieredzi.”

 Lai gūtu plašākas zināšanas, devāmies uz SIA „Vīnkalniešiem” – Latvijā vienīgo gastronomiskā tūrisma uzņēmumu, kas darbojas arī sabiedriskās ēdināšanas sektorā. Jaunieši uzzināja saimnieka Ulda Žentiņa pieredzi koka senlietu atjaunošanā un Zandas Žentiņas stāstu par pieredzi vīnogu audzēšanā Latvijā.

 Vēl apmeklējām bioloģisko daudznozaru saimniecību „Jaunieviņas”, kuras saimnieki stāstīja par pieredzi lauku tūrismā, pirts pakalpojumu sniegšanā, savvaļas zirgu, liellopu un mājputnu audzēšanā, cidoniju audzēšanā un pārstrādē, marmelāžu gatavošanā un kokogļu ražošanā.

 Paldies lektoriem Kristīnei Zaķei (SIA „Platinum finance”), Jānim Ķesam (SIA „Ugunskrusts”), Olitai Untālei (VAS „ALTUM”), Jurim Bērziņam, Gundegai Skudriņai (SIA „Skudras metropole”), Naurim Reinhardam (biedrība „Straupes jaunieši”), Mārim Resnim, piedzīvojumu organizācijai „Lūzumpunkts”, kuri darbā ar jauniešiem ieguldīja vairāk nekā prasīja lektora pienākums!

 Turpinot sadarbību, kopīgi veidosim ilgtspējīgas, videi draudzīgas ražotnes laukos.

 

Evija Atvara,

LLKC Cēsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

 

Pievienot komentāru